Aktuality

Info

Aktuality

 • Reakce Městské části Praha 16 na článek zveřejněný ve zpravodaji Náš region

  24.11.2017 / Ve zpravodaji Náš region (Západ), datum vydání 16.11.2017, byl na úvodní straně s pokračováním na straně č. 3 otištěn článek s titulem "Budou mít bývalí vězni ubytovnu v Radotíně?", pod nímž je jako autorka uvedena paní Andrea Cerqueirová.
 • Vyjádření Městské části Praha 16 k petici za zachování bludiště

  23.11.2017 / Městské části Praha 16 byla dne 3. listopadu 2017 doručena petice za zachování tújového bludiště v ul. K Lázním.
 • První adventní koncert - Markéta Fassati Mátlová

  21.11.2017 / První adventní koncert se koná v neděli 3. prosince od 17 hodin v kostele Farního sboru Českobratrské církve evangelické v ul. Na Betonce 14.
 • Uzavírka v ulici Safírová

  20.11.2017 / V rámci stavby plynovodní přípojky pro pozemek č. parc. 1918/2 v katastrálním území Radotín dojde v termínu od 20.11. do 26.11.2017 k úplné uzavírce v ulici Safírová (v úseku: Jarkovská – NN 801) v Praze - Radotíně.
 • Uravirka v ulici K Lázním

  20.11.2017 / Z důvodu stavby přeložky kanalizace bude až do 15.12.2017 realizována úplná uzavírka v ulici K Lázním (v úseku: Loučanská – bezejmenná NN 4488).
 • Práce v okrskových volebních komisích

  20.11.2017 / Občané mají možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích při volbě prezidenta republiky, která se uskuteční v lednu 2018. Zájemci o práci v těchto komisích se mohou přihlásit nejpozději do 13. prosince 2017.

Základní informace

Slovo starosty

 • Slovo starosty

  10.11.2017 / Po pěti letech, slavnostním křtem 9. listopadu, vyšla již druhá hudební kompilace, která je průřezem aktuální bohaté a žánrově pestré radotínské hudební scény.

Kontaktní informace
Úřad městské části Praha 16 
Václava Balého 23/3 
153 00 Praha–Radotín 
www.praha16.eu 
Telefon:  234 128 111
Fax:  234 128 105
El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu 
Datová schránka: ntsbt5z

Nejčtenější články

Akce v Radotíně v roce 2017

Kam volat v nouzi