Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.10.201801.11.2018
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Topasová
15.10.201831.10.2018
Zahájení řízení o odstranění stavby Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č.akce 999118, Praha 5

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15.10.201822.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.10.2018 PRE Distribuce oznamuje, že dne 22.10.2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v ulicích Jaspisová, Na Betonce a Prvomájová, Praha 16-Radotín.
11.10.201829.10.2018
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 29. října.
11.10.201826.10.2018
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
11.10.201829.10.2018
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 29. října.
08.10.201825.10.2018
Veřejná vyhláška - Ing. Oldřich Zika, nar. 1958 a Věra Ziková, nar. 1962 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
10.10.201817.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2018 PRE Distribuce oznamuje, že dne 17.10.2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v ulicích Karlická, Týřovická a Staňkovka, Praha 16-Radotín.
08.10.201826.10.2018
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o orientační výměře 24 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1514/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/17/18.
08.10.201826.10.2018
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/46v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle geometrického plánu dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby garáže na pozemku postavené. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1513/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/16/18.
08.10.201826.10.2018
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle geometrického plánu dělením pozemků parc.č. 1892/10 a 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb garáží na pozemcích postavených. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1512/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/15/18.
08.10.201826.10.2018
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1510/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/13/18.
08.10.201826.10.2018
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je označena jako část H o výměře 173 m2, vlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1903 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1511/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/14/18.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.10.201819.10.2018
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory k podnikání v objektu čp. 1078/18, Sídliště, Praha - Radotín
03.10.201819.10.2018
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu čp. 1369, nám. Osvoboditelů, Praha - Radotín
24.09.201824.10.2018
Veřejná vyhláška - vlny 15 Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
24.09.201824.10.2018
Veřejná vyhláška - vlny úprav 04 Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
23.08.201820.11.2018
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17.7.2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.