V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů

Aktualizace z 8. srpna: Na základě odvolání výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 6. srpna 2022 pro území hlavního města Prahy skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v sobotu 6. srpna od 10:17 hodin.

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí v Praze od středy 3. srpna 2022 od 11.00 hodin nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zákaz platí až do odvolání. 

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je dispozici na portálu praha.eu.

ℹ️ Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy (pdf, 99 kB)
Zveřejněno: 03.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 998 x