Akce v Radotíně v roce 2017

Přinášíme přehled (nejen) kulturních a sportovních akcí v Radotíně, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Městská část Praha 16. 

V přehledu naleznete kromě městských akcí i ty, které pořádají jiné radotínské subjekty. Jde o základní harmonogram, do něhož budou v průběhu roku přibývat i další možnosti. Ty najdete v Kalendáři akcí. 


Datum   Název akce
 10. února  XXII. Radotínský bál
 12. února  Únorové kácení kuželek - turnaj v klasických kuželkách *) 
23. - 26. února  POPAD (Pražská oblasti přehlídka amatérského divadla) 
25. února  Horymírova sváteční jízda Radotín - Neumětely & Masopust 
18. března  Vítání jara - Sanatorium 
19. března  O Radotínskou skleněnku - turnaj v kuličkách *)
 21. března  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
 23. dubna  Jarní zelené koule - turnaj v pétanque
22. dubna  Bezpečné jaro (od 13.30 do 17 hodin) 
 26. - 29. dubna  Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
   13. května  Akce IZS (Integrovaného záchranného systému) 
13. května  Odemykání Biotopu 
       20. května  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Velké radotínské rodeo 
       27. května  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Velký dětský den
     3. června  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: XI. Královský průvod
   4. června  Na minigolf minimísto! 
- Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu
 *)
 6. června  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
17. června  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Radotínská neckyáda
9. července  Léto v Provence - turnaj v pétanque
10. září  Pétanquové loučení s létem + vrh koulí *)
16. září RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:  Radotínské Burčákobraní 
19. září  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
7. října  Babí léto
14. - 15. října  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: XX. Havelské posvícení
4. listopadu  Koncert přátelství
11. - 18. listopadu  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
12. listopadu  Bowlingové kouloidní finále *)
 3. prosince  I. adventní koncert
 9. prosince Adventní koulování - turnaj v pétanque pro otužilé
10. prosince  II. adventní koncert
12. prosince  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny" 
17. prosince  III. adventní koncert a Vánoční trh
26. prosince  Koncert Pražské mobilní zvonohry, ohňostroj

Pozn.: 
*) Součást 5. mistrovství Radotína 2017 v boulo/koulo disciplínách 

ZMĚNA TERMÍNU AKCÍ VYHRAZENA

Zveřejněno: 04.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11514 x