Část Strakonické ulice je uzavřena kvůli úniku kyseliny

Dnes ráno vytekla koncentrovaná kyselina na Strakonickou ulici. Ta unikla z vypadlého kontejneru z kamionu o velikosti asi 1 m3. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, je nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Z toho důvodu bude Strakonická ulice uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most pravděpodobně až do poledních hodin a řidiči by se měli místu pokud možno vyhnout. Odklon je veden ulicí Dostihovou.

 

Vzhledem k tomu, že tato látka se aktivuje při styku s vodou, není možné ji odklidit oplachováním a je nutné zvolit náročnější postup. Nejprve je nutné kyselinu odstranit mechanicky. Právě kvůli náročnějšímu postupu bude část Strakonické ulice pravděpodobně uzavřena až do poledních hodin. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. Na místě je Policie ČR, Technická správa komunikací a pracovník odboru ochrany prostředí pražského magistrátu a další složky. 
Zveřejněno: 12.10.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 3264 x