Centrum jde do finále, 22. ledna proběhne veřejné projednání

Podoba Centra Radotín již nemá jen jasné obrysy a nové zadávací podmínky, jak jsme již informovali v červenci minulého roku (odkaz na článek).  Na stole je konkrétní návrh, jak by mohla vypadat nová veřejná prostranství (třída a náměstí), bytové domy s komerčními prostory v přízemí, a již dokonce i nová radnice postavená na základech dnešní kotelny.

Projekt etap „B“ a „C“ byl v roce 2017 dotažen do radikálně odlišné podoby, než byla do té doby na stole. Přispěla k tomu úzká spolupráce investora s místní radnicí i změna legislativy umožňující výstavbu v místech, která z hlediska stávající hlukové zátěže (tj. ze železniční trati i hlavní výpadovky z Prahy do Dolního Poberouní) nejsou zcela vhodná. Díky tomu se původní, relativně fádní a směrem na jih (tedy ke zdroji hluku) „slepé“ objekty, které navíc příliš ukrajovaly z požadovaného veřejného prostoru, mohly proměnit a více vyhovět obecným požadavkům na výstavbu i podmínkám radnice.

„Rada městské části Praha 16 připravovala několik měsíců nové podmínky pro budoucí zástavbu, které se pro radnici staly nepřekročitelnými,“ říká radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Díky úzké spolupráci s nezávislým odborníkem Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, bývalým ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a uznávanou kapacitou přednášející na Fakultě architektury ČVUT, se celý projekt posunul výrazně dále a investor musel z řady svých představ ustoupit.“

vyzaduji

Pohled na náměstí a obchodní třídu (vlevo roh nové radnice, vpravo stávající OC Berounka), vizualizace: MgA. Ing. arch. Michal Fišer/třiarchitekti

Radnice v polovině roku 2017 například stanovila, že součástí řešeného prostoru, tj. lokality mezi ulicí Na Betonce, Radotínským potokem a stávajícím „obchodním centrem Berounka“, bude přijatelně velké náměstí (o rozměrech cca 50x50 metrů), nová budova úřadu, v níž by byly všechny agendy na jednom místě, aby prostor počítal nejen s bytovými objekty, ale též se širší obchodní třídou. „Klíčová je v tomto území otázka dopravy, kdy byly zvažovány různé varianty řešení z hlediska obslužnosti, jednosměrných ulic, zamezení živelného průjezdu územím či podoby nového přemostění u světelné křižovatky pod Kulturním střediskem Radotín. Zásadní zde bude samozřejmě i řešení dopravy v klidu, tedy parkování,“ zdůrazňuje starosta Hanzlík. „Řešení, jež bylo představeno místním zastupitelům či členům Komise stavební v prosinci, je rozumným kompromisem mezi naprostým nedostatkem parkovacích míst a na straně druhé výstavbou nového záchytného parkoviště místo klidové zóny či zeleně.“

Významnou novinkou projektu dosaženou po řadě jednání je doplnění dalších 50 podzemních parkovacích míst, která budou sloužit výhradně stávajícím občanům z lokality „nového sídliště“ na náměstí Osvoboditelů.

Díky tomu a v souběhu s dalšími již dokončenými kroky (např. výstavba parkoviště P22 u ulice Na Betonce či vytvoření nového pásu pro parkování u obslužných ramp OC Berounka) by lidé bydlící dnes v lokalitě neměli zaznamenat zhoršení možnosti parkování v oblasti celého náměstí Osvoboditelů.

Součástí nového projektu je i větší náměstí, na jehož východním okraji nahradí nevzhlednou a kapacitně předimenzovanou kotelnu nová budova radnice, v níž budou pro občany všechny agendy na jednom místě a ve vý- razně komfortnějších prostorách (více přepážek pro evidenci obyvatel, nové informační centrum, odpočinkové zóny či dětský koutek).

Veřejné projednání záměru Centra Radotín se uskuteční v pondělí 22. ledna 2018 od 17.30 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15.

vyzadujivyzadujivyzaduji


Vizualizace Centra Radotín, autor: MgA. Ing. arch. Michal Fišer/třiarchitekti

Zveřejněno: 12.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2869 x