Další fáze rekonstrukce křižovatky na náměstí Osvoboditelů

Aktualizace z 19. ledna 2022: Termín další etapy prací na rekonstrukci křižovatky na náměstí Osvoboditelů se posouvá, předpokládaný nový termín je od 27. ledna do 10. března 2022. 

Od 20. ledna 2022 začne další etapa prací na rekonstrukci křižovatky na náměstí Osvoboditelů v Radotíně.


Zábory, omezení a vedení dopravy na křižovatce a v jejím okolí budou ve stejném rozsahu, jako dosud, pouze o víkendech 22. - 23. ledna a 5. - 6. února (příp. také 29. - 30. ledna) bude zábor v komunikaci rozšířen z důvodu výstavby dopravního ostrůvku a bude zřízen kyvadlový provoz v délce 65 m.

Dále dojde v termínu od 20. ledna do 3. března 2022 k záboru chodníku v délce cca 90 m od ulice U Starého stadiónu směrem k budově ÚMČ Prahy 16 (sociální odbor). Obchůzná trasa povede přes parčík pod Korunou, dále na provizorní přechod v nové křižovatce a následně se napojí na stávající pěší trasy. Trasa je uvedena v situační mapě (modrá tečkovaná čára).

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy.
Zveřejněno: 14.01.2022 – Eva Javorská   |   Aktualizováno: 19.01.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 582 x