Dotace na rok 2019 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2019 ze dne 16. ledna 2019 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2019. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.

Dotační pravidla pro udělení dotací  na rok 2019 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:
  • volného času,
  • sportu, 
  • kultury.
Žádost o dotaci na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín v termínu do 28. února 2019 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Dotace“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí. Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z dotačního řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení dotací Městské části Praha 16 (Radotín) v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019 v plném znění (pdf, 71 kB)

Žádost o poskytnutí dotace (xlsx, 17 kB) Žádost o poskytnutí dotace ve formátu pdf (pdf, 39 kB)

Vyúčtování dotace (doc, 40 kB) Vyúčtování dotace ve formátu pdf (pdf, 37 kB)
Zveřejněno: 31.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5181 x