Usnesení rady č.1271

Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení houpačky DUOSWING II

Číslo rady: 93
č. 1271
Ze dne 27.07.2022
rada    s o u h l a s í
s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení houpačky DUOSWING II v celkové částce 45.730 Kč včetně DPH.
Zveřejněno: 01.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 108 x