Novinky v nákupu jízdného a nové slevy od září a října 2018

 V průběhu srpna 2018 došlo ke změně způsobu odbavování cestujících v systému Pražské integrované dopravy.

V mobilní aplikaci „PID Lítačka“ je možné nakoupit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu přes mobilní telefon, a to nejen pro cestování po Praze, ale i v mimopražských tarifních pásmech PID, tedy i ve vlacích a příměstských autobusech. K dispozici je celý sortiment plnocenných i zlevněných jízdenek dle pásmové i časové platnosti (od základní dvoupásmové jízdenky za 12 Kč až po jedenáctipásmovou jízdenku za 84 Kč). Koupit je možné i jedno- nebo třídenní jízdenky pro Prahu nebo všepásmové jednodenní jízdenky PID za 240 Kč.

Pro pravidelné cestující, kteří používají předplatní kupóny je, kromě zachování současných papírových kupónů, výrazně rozšířena možnost nákupu elektronických kupónů jak pro Prahu, tak pro příměstské cestování ve Středočeském kraji. Elektronické kupóny PID je nově možné si koupit kromě Lítačky také k In Kartě Českých drah nebo k bezkontaktní platební kartě Visa nebo Mastercard, a to na e-shopu Lítačky (pid.litacka.cz), nově bez nutnosti použití validátoru. Zároveň bude ukončena možnost nahrávání kupónů na Opencard (cca od října 2018), přičemž již zakoupené kupony na Opencard budou platit až do konce své platnosti.

Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě

Od 1. září 2018 dochází k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let je nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Sleva je poskytována na jednotlivém i předplatním jízdném, a to ve vnějších (mimopražských) pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B. nově jsou od 1.9.2018 v prodeji také roční kupony.

K prokázání nároku na tuto celostátní slevu stačí prokázat věk (například průkazkou PID, žákovským průkazem, občanským průkazem nebo cestovním pasem), ke slevě pro studenty od 18 do 26 let je nutné se prokázat ještě potvrzením o studiu (např. platným žákovským průkazem nebo kartou ISIC). Tyto slevy nově nahrazují žákovské jízdné v příměstské dopravě. Pro cestování po Praze se posouvá věková hranice mezi kategoriemi Junior a Student z 19 na 18 let, což fakticky znamená nově nutnost doložit potvrzení o studiu i pro osmnáctileté, pokud chtějí cestovat za zlevněné předplatní jízdné.

Ceny zlevněných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro příměstské cestování (75% sleva)

cena

pásmová platnost

časová platnost

3 Kč (neplatí ve vlacích ani v pásmech 0 a B ani na území Kladna)

2 pásma

15 minut

4 Kč (neplatí v pásmu 0)

2 pásma

30 minut

6 Kč

3 pásma

60 minut

8 Kč

4 pásma

90 minut

10 Kč

5 pásem

2 hodiny

11 Kč

6 pásem

2,5 hodiny

13 Kč

7 pásem

3 hodiny

15 Kč

8 pásem

3,5 hodiny

17 Kč

9 pásem

4 hodiny

19 Kč*

10 pásem*

4,5 hodiny*

21 Kč*

11 pásem*

5 hodin*

Tyto jízdenky nelze použít v pásmu P (MHD Praha) ani pro vnitroměstské cesty po Praze!

* Platí až od 1. 10. 2018

Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro příměstské cestování (75% sleva)

počet pásem

měsíční

čtvrtletní

roční

1 pásmo (neplatí v pásmu 0 vč. B)

75 Kč

190 Kč

752 Kč

2 pásma

115 Kč

300 Kč

1 188 Kč

3 pásma

175 Kč

450 Kč

1 782 Kč

4 pásma

230 Kč

600 Kč

2 376 Kč

5 pásem

282 Kč

750 Kč

2 970 Kč

6 pásem

337 Kč

900 Kč

3 546 Kč

7 pásem

390 Kč

1 050 Kč

4 158 Kč

8 pásem

445 Kč

1 200 Kč

4 752 Kč

9 pásem*

500 Kč*

1 350 Kč*

5 346 Kč*

10 pásem*

555 Kč*

1 500 Kč*

5 940 Kč*

* Platí až od 1. 10. 2018

Nové síťové jednodenní jízdenky

Od 1. září 2018 dojde také ke změně cen a struktury jednodenních (24hodinových) jízdenek pro příměstské cestování:

cena

pásmová platnost

časová platnost

160 Kč

Praha + pásma 1 až 4

24 hodin

150 Kč (zvýhodněná 37 Kč)

Středočeský kraj (pásma 1 až 7, výhledově až 9)

24 hodin

240 Kč

všechna pásma PID

24 hodin

Nové roční kupony pro příměstské cestování

Od 1. 9. 2018 jsou nově v prodeji také roční předplatní kupóny pro příměstské cestování, a to jak v plnocenné, ta i ve zvýhodněné variantě pro děti (od 6 do 15 let), juniory (od 15 do 18 let), studenty (od 18 do 26 let) a seniory (od 65 do 70 let):

počet pásem

plnocenná

zlevněná

1 pásmo (neplatí v pásmu 0 vč. B)

3 010 Kč

752 Kč

2 pásma

4 752 Kč

1 188 Kč

3 pásma

7 128 Kč

1 782 Kč

4 pásma

9 504 Kč

2 376 Kč

5 pásem

11 880 Kč

2 970 Kč

6 pásem

14 256 Kč

3 546 Kč

7 pásem

16 632 Kč

4 158 Kč

8 pásem

19 008 Kč

4 752 Kč

9 pásem*

21 384 Kč*

5 346 Kč*

10 pásem*

23 760 Kč*

5 940 Kč*

* Platí až od 1. 10. 2018

Nové slevy pro juniory, studenty a seniory v Praze od 1. 10. 2018

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy dochází k úpravě cen předplatních kuponů pro území Prahy pro tarifní kategorie Junior 15–18 let, Student 18–26 let a Senior 60–65 let od 1. 10. 2018. Zároveň se zavádí roční kupóny a ruší se pěti- a desetiměsíční kupóny pro tyto kategorie. Způsob prokazování nároku na slevu ani druhy nosičů předplatného jízdného se nemění.

Tabulka cen zlevněných předplatních kupónů:

druh

cena

měsíční

130 Kč

čtvrtletní

360 Kč

roční

1 280 Kč

Prodej nových kupónů s platností nejdříve od 1. 10. 2018 bude zahájen v průběhu září. Již zakoupené kupóny za původní ceny je možné vrátit v budově centrálního dispečinku DPP v Praze 2 v ulici Na Bojišti, nicméně je nutné počítat se stržením manipulačního poplatku.

Zveřejněno: 31.08.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 2139 x