Přidělené dotace 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 16 na zasedání 25. března 2019 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí. 

Ta hodnotila všech 104 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 31 žádostí, v 73 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 083 000 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Kanceláře úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 


Přehled přidělených dotací (pdf, 81 kB)
Zveřejněno: 03.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4456 x