Reakce Městské části Praha 16 na článek zveřejněný ve zpravodaji Náš region

Ve zpravodaji Náš region (Západ), datum vydání 16.11.2017, byl na úvodní straně s pokračováním na straně č. 3 otištěn článek s titulem „Budou mít bývalí vězni ubytovnu v Radotíně?“, pod nímž je jako autorka uvedena paní Andrea Cerqueirová.

Podle autorky jsou „prázdné objekty (které by mohli využít lidé po návratu z výkonu trestu) vytipovávány i v Radotíně“ a dále, že „v západní části Prahy jedná spolek (Šance na návrat) s vedením železnice a dalšími institucemi“. 

K uvedené záležitosti se vyjadřuje Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16: „S vedením naší městské části v uvedené věci nikdo nejednal, ani neprobíhá v rámci úřadu žádné stavební či jiné řízení. Se Správou železniční dopravní cesty komunikujeme pouze o budoucí rekonstrukci trati a nádraží v rámci optimalizace železničního koridoru." 

O žádné takové aktivitě neví ani Správa železniční dopravní cesty, která je majitelem drážních budov, tedy i budovy radotínského nádraží. „Se zástupci Pražské správy osobních nádraží o této možnosti nikdo nejednal,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. 

V uvedené věci byla rovněž kontaktována redakce periodika Náš region, aby záležitost a obsah článku vysvětlila, níže zveřejňujeme odůvodnění redaktorky A. Cerqueirové: "Informace máme od spolku Šance na návrat, jak je v textu uvedeno, jedná se spíš o zobecnění problému týkajícího se toho, že lidé po propuštění z výkonu trestu mají mj. problém sehnat bydlení, a jaká jsou možná řešení. Zmíněny tam jsou možné lokality vytipované spolkem Šance na návrat, včetně Radotína, o kterých spolek vede zatím velmi prvotní a ´oťukávací´ jednání, nic není ještě v žádném procesu, lokalita není definitivní - snažila jsem se, aby to tak z textu vyplývalo." 

Jak nám e-mailem (26.11.2017) potvrdil Ing. Petr Urban, ředitel spolku Šance na návrat, z. s. byl Radotín jen jedním z možných vytipovaných míst. "Mohu obyvatele Radotína ujistit, že v této lokalitě nebudou nikde ubytováni lidé po výkonu trestu," dodává Urban a dále vysvětluje, "současné politické rozložení společnosti dává nové progresívnější možnosti v řešení této sociální skupiny obyvatel a proto se s Radotínem nyní, ani do blízké budoucnosti, nepočítá." Hlavní myšlenkou článku uveřejněném v Našem regionu prý bylo poukázat na sociální a společenský problém lidí, jež se vracejí zpět z výkonu trestu a nemají venku zázemí (což nemá více jak 70 % lidí) a nechtějí recidivovat, ale jen se důstojně zařadit zpět do společnosti. "K tomu napomáhá naše komplexní sociální záchytná síť, jež by pro učinnou postpenitenciární péči potřebovala samostatnou ubytovnu," říká ředitel Urban.


Reakce na článek: http://nasregion.cz/zapad/budou-mit-byvali-vezni-ubytovnu-v-radotine

Sken zpravodaje Náš region (Západ), datum vydání 16.11.2017 (pdf, 1 MB) 
Zveřejněno: 24.11.2017 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 27.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2943 x