Usnesení rady č.856

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2021

Číslo rady: 61
č. 856
Ze dne 07.04.2021

rada  s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2021, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2021 o částku 88.400 Kč na straně příjmů a o částku 14.658.700 Kč na straně výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů částka 141.996.700 Kč a na straně výdajů 165.483.800 Kč.
Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 56 x