Usnesení rady č.1248

STA + OMH (SON) - vyhlášení výběrového řízení na poskytování stravovací služby spojené s pronájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Domu s pečovatelskou službou na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, pod názvem „Radotín-Smlouva o zajištění stravovacích služeb a pronájmu prostor sloužících k podnikání“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 91
č. 1248
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na poskytování stravovací služby spojené s pronájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Domu s pečovatelskou službou na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, pod názvem „Radotín-Smlouva o zajištění stravovacích služeb a pronájmu prostor sloužících k podnikání“a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění
Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 145 x