Usnesení rady č.1273

STA + OMH - odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4838/2021 (C49/21) uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989, Přívozní 114/2, Lovosice, jejímž předmětem je výstavba: „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“, a to dle čl. XVII., odst. 17.3. pro neschopnost zhotovitele plnit své závazky

Číslo rady: 94
č. 1273
Ze dne 03.08.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4838/2021 (C49/21) uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989, Přívozní 114/2, Lovosice, jejímž předmětem je výstavba: „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“, a to dle čl. XVII., odst. 17.3. pro neschopnost zhotovitele plnit své závazky.
Zveřejněno: 08.08.2022 – Martina Stará ; Přečteno 363 x