Usnesení rady č.1245

STA + OMH - podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2784/4, 2854/6, 2904/2, 2971/4, 3022/87, 3022/5, 3022/107, 3022/109, 3022/111, 3022/143, 3027/2, 3041 a 3047 v k.ú. Radotín určených ke směně mezi Hlavním městem Prahou a společností Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov

Číslo rady: 91
č. 1245
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2784/4, 2854/6, 2904/2, 2971/4, 3022/87, 3022/5, 3022/107, 3022/109, 3022/111, 3022/143, 3027/2, 3041 a 3047 v k.ú. Radotín určených ke směně mezi Hlavním městem Prahou a společností Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov.             
Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 332 x