Usnesení rady č.1246

STA + OMH - udělení souhlasného stanoviska k zamýšlené výstavbě „Řadové objekty pro individuální bydlení TOPAS“ v ulici Topasová, Praha-Radotín

Číslo rady: 91
č. 1246
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s udělením souhlasného stanoviska k zamýšlené výstavbě „Řadové objekty pro individuální bydlení TOPAS“ v ulici Topasová, Praha-Radotín.   
Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 140 x