Usnesení rady č.858

STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3719/2016 ze dne 30. března 2016 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností HEFAISTOS spol. s r.o., IČ: 44797346, U Starého stadionu 1551/1, Praha-Radotín, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín počínaje dnem 1. května 2021 na dobu neurčitou

Číslo rady: 61
č. 858
Ze dne 07.04.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3719/2016 ze dne 30. března 2016 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností HEFAISTOS spol. s r.o., IČ: 44797346, U Starého stadionu 1551/1, Praha-Radotín, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín počínaje dnem 1. května 2021 na dobu neurčitou.
Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 46 x