Usnesení rady č.1259

STA + OMH – uzavření Dohody stavebníků o spolupráci a koordinaci postupů v území v rámci Projektů radnice a výstavby Centra Radotín mezi Městskou částí Praha 16 a společností Residence Radotín Dva, s.r.o., se sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9 - Vysočany

Číslo rady: 91
č. 1259
Ze dne 22.06.2022

rada   s o u h l a s í

s uzavřením Dohody stavebníků o spolupráci a koordinaci postupů v území v rámci Projektů radnice a výstavby Centra Radotín mezi Městskou částí Praha 16 a společností Residence Radotín Dva, s.r.o., se sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9 – Vysočany, a to z důvodu změny plánovaného časového scénáře realizace jednotlivých projektů a z toho vyplývající úpravy koordinace obou projektů.               
Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 494 x