Usnesení rady č.1266

STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2

Číslo rady: 93
č. 1266
Ze dne 27.07.2022
rada    s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2.
Zveřejněno: 01.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 118 x