Usnesení rady č.1247

STA + OMH - vypovězení nájmu nebytových prostor a části pozemku parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín sjednaného Nájemní smlouvou č. 361/98 ze dne 22. ledna 1998, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 29. září 1998, č. 2 ze dne 1. srpna 2004 a č. 3 ze dne 22. června 2006, s nájemcem Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice

Číslo rady: 91
č. 1247
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem vypovězení nájmu nebytových prostor a části pozemku parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín sjednaného Nájemní smlouvou č. 361/98 ze dne 22. ledna 1998, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 29. září 1998, č. 2 ze dne 1. srpna 2004 a č. 3 ze dne 22. června 2006, s nájemcem Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice.         
Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 347 x