Usnesení rady č.1262

STA + OMH - záměr směny částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako jednotný pozemek parc.č. 2564/A o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1539/A o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/B o výměře 198 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 92
č. 1262
Ze dne 13.07.2022

rada  s o u h l a s í

se záměrem směny částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako jednotný pozemek parc.č. 2564/A o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1539/A o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/B o výměře 198 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE.

Zveřejněno: 19.07.2022 – Martina Stará ; Přečteno 387 x