Usnesení rady č.860

STA + OOS - žádost Radotínského sportovního klubu, se sídlem U Starého stadionu 2094/11, Praha 5 - Radotín, zastoupeného předsedou panem Rostislavem Hrychem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 na nabíjecí stanici pro elektrokola, která bude umístěna na Novém stadionu v ulici K Lázním, na budově č.p. 1693/6a

Číslo rady: 61
č. 860
Ze dne 07.04.2021

rada  s o u h l a s í

s žádostí Radotínského sportovního klubu, se sídlem U Starého stadionu 2094/11, Praha 5-Radotín, zastoupeného předsedou panem Rostislavem Hrychem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 na nabíjecí stanici pro elektrokola, která bude umístěna na Novém stadionu v ulici K Lázním, na budově č.p. 1693/6a.

Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 62 x