Usnesení rady č.1252

STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 06187129, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Liaz 18.29SA-J 4*4 ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín

Číslo rady: 91
č. 1252
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 06187129, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Liaz 18.29SA-J 4*4 ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín.

Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 166 x