Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty
cílem našeho sna­žení na radnici je, aby se v Ra­dotíně dobře žilo, a k tomu patří i různá opatření a změny, které sou­visí s pohybem lidí po městské části. Dnes už je jasné, že nemůžeme do­nekonečna vše přizpůsobovat autům. Naopak, výhody mají získávat pře­devším chodci. Proto připravujeme usměrnění tranzitní dopravy na pá­teřní komunikace a děláme pěší tra­sy bezpečnějšími a komfortnějšími. Příkladem mohou být nové nádražní podchody a bezpečné lávky, které lidi převedou přes silnici nebo přes řeku.

Před pár lety jsme prosadili novou autobusovou linku 248 a stále čas­těji nám na ni na radnici přicházejí pozitivní ohlasy. Mnoho lidí nemusí sjíždět z kopce dolů autem, děti se dostanou rychle a bezpečně do školy.

Naší strategií je pozitivní motiva­ce. Když budou mít pěší k dispozici bezpečné trasy, rádi je využijí. Pokud dáme lidem možnost jezdit autobu­sem, nechají někteří z nich své auto doma. Motivovat lidi je podle mého názoru lepším řešením než vykoná­vat represi spočívající v nařízeních a složitých pravidlech. Kromě toho dlouhodobě čelíme nedostatku stráž­níků a policistů, takže ona represe ně­kdy ani není možná.

Vylepšovat Radotín na stále přívě­tivější místo k životu však nejde úplně snadno. Za každou změnou, novým chodníkem, novou lávkou jsou dlou­há jednání se všemi zainteresovanými úřady a organizacemi. Když ale vidí­me, že například několik let připravo­vaný projekt našich lávek přes hlavní dopravní tepnu u Horymírova ná­městí nebo antimonopolním úřadem na dlouhá léta zabrzděná výměna přemostění přes Berounku konečně naberou směr ke svému cíli, přichází velká radost a úleva.

Přeji vám pevné zdraví a klidné dny!

Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Aktuální číslo Novin Prahy 16 (pdf, 5,76 MB)
Zveřejněno: 31.05.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 998 x