Soutěž na novou radotínskou lávku je ukončena

Dne 7. června 2021 zveřejnila Městská část Praha 16 soutěž s názvem Lávka přes Berounku v Radotíně - Design and Build (Nakresli a stav). Jedná se o exkluzivní způsob soutěže, který je velmi náročný na přípravu, ale proti tomu přináší veliké časové a finanční úspory jak na straně zadavatele (v tomto případě MČ Praha 16), tak i na straně dodavatele, který ve výsledku staví to, co si podle zadání soutěže „namaloval a vypočetl“.

Výše uvedenou metodu soutěže je možné používat díky zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na území hlavního města Prahy se však jedná o jednu z prvních takto připravených soutěžených zakázek. Zkušenosti ze Středočeského kraje (například u zadavatele Městys Liteň na Karlštejnsku) ukazují, jak může být tato metoda efektivní a ekonomicky výhodná.

Za přípravu soutěže patří velký dík Ing. Arch. Josefu Pleskotovi z AP ATELIER, který se odborné přípravy na technické zadání budoucí lávky ujal s obrovským nasazením, profesionalitou a kreativitou. Stejně tak patří díky i spolupracujícím společnostem EXCON a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Po 7 letech nedokončeného a rozporovaného výběru dodavatele na novou lávku se přípravy soutěže na kompletní rekonstrukci lávky místo hlavního města Prahy dle domluvy a z důvodu urychlení řešení ujalo vedení radotínské radnice. Po cca půl roce příprav soutěžních podmínek nové soutěžní metody a prodloužené lhůtě podání nabídek kvůli dotazům uchazečů mohly být v úterý 27. července 2021 konečně otevřeny v elektronické podobě zaslané nabídky.

Do zmíněného data poslaly svou nabídku dvě společnosti - Metrostav TBR a.s. s nabídkovou cenou 69.733.090,67 Kč (bez DPH) a Raeder & Falge s.r.o. s nabídkovou cenou 38.875.000,- Kč (bez DPH), přičemž předpokládaná cena v zadání soutěže byla 39.966.800,- Kč (bez DPH).

„Zhruba do konce srpna předpokládá radotínská radnice dokončení legislativy před podpisem samotné smlouvy. Pokud se vše podaří, bude na podzim zahájena rekonstrukce lávky. Bylo úspěšně pokročeno při výběru dodavatele přes zásadní hranici soutěže a je tak již nyní možné informovat širokou veřejnost o faktech“, sděluje Ing. Petr Šiška, radní pro oblast veřejných zakázek. Potvrzení výsledku soutěže a odsouhlasení smlouvy o dílo by mělo členy Rady městské části Praha 16 proběhnout na nejbližším jednání. 

Související články:

Nová lávka bude v létě 2022
Za rok se projdeme po nové lávce
Nová lávka bude ještě hezčí


Zveřejněno: 30.07.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 2349 x