Usnesení rady č.1255

TAJ + KÚ (PÚ) - jmenování vedoucí Odboru živnostenského Úřadu městské části Praha 16

Číslo rady: 91
č. 1255
Ze dne 22.06.2022

rada  j m e n u j e

s účinností od 1. července 2022 Bc. Václavu Lorencovou vedoucí Odboru živnostenského Úřadu městské části Praha 16, a to s tříměsíční zkušební dobou. Plat bude jmenované stanoven v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady městské části Praha 16 č. 444/2015 ze dne 9. prosince 2015.

Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 166 x