Uzavírka v ulici K Cementárně

Z důvodu opravy mostu D 077 a výstavbě protipovodňových opatření u Šachetského potoka dojde v termínu od 13. července do 13. září 2022 k úplné uzavírce v ul. K Cementárně v úseku dlouhém cca 50 m od křižovatky s ul. V Sudech směrem na Pražský okruh. 

Objížďka bude vedena po souběžné účelové komunikaci, provoz bude kyvadlový řízený provizorní světelnou signalizací.

Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

Zveřejněno: 12.07.2022 – Lenka Moravcová ; Přečteno 1443 x