Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Kina Radotín. Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit do podatelny úřadu nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
VEDOUCÍ KINA RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 2. 1. 2019
Platová třída: 8.
Pracovní úvazek: zkrácený

Popis pracovní činnosti:

a) zajišťování chodu organizační složky po stránce kulturní i hospodářské,
b) tvorba a vydávání kompletního programu Kina Radotín, zajišťování propagace všemi dostupnými informačními kanály,
c) spolupráce s distributory,
d) řízení a kontrola činnosti pracovníků organizační složky, hodnocení pracovních výsledků,
e) vedení administrativy spojené s činností Kina Radotín (kulturní program, majetek, finance, výkazy práce).

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
Stanovené podmínky:

a) způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
b) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou,
c) znalost práce s PC (Internet, MS Outlook, Microsoft Office, práce s databázemi),
d) pracovní zkušenosti v oblasti kulturních aktivit nebo organizace veřejných akcí,
e) psychická odolnost, kreativita, samostatnost,
f) časová flexibilita (večerní, víkendová, mimořádná představení), spolehlivost,
g) pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) praxe v oboru,
b) zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, základní ekonomické znalosti,
c) znalost anglického nebo francouzského jazyka,
d) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:

a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího kulturního provozu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) základní údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum přihlášky a podpis uchazeče, kontaktní telefon, e-mail)
b) strukturovaný životopis,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) motivační dopis a písemně zpracovaná vlastní vize řízení Kina Radotín (personální obsazení, dramaturgické a technické zajištění, propagace),
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt:  Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace:  Jiří Rydrych, tel.: 604 353 654.

Oznámení bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 20/2018 ze dne 7. 11. 2018

Praha 9. listopad 2018

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 09.11.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1022 x