Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy s nástupem od 1. září 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 25. srpna 2021.Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený 1. zástupcem tajemníka ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:

REFERENT/REFERENTKA

ODBORU VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

ODDĚLENÍ DOPRAVY

 

Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU
Místo výkonu práce:  Praha
Předpokládaný termín nástupu:  1.9.2021
Pracovní úvazek: 15 hodin týdně (tj. pracovní úvazek 0,375)
Platová třída:  9.

Popis pracovní činnosti:

agenda silničního správního úřadu vyplývající zejména z ustanovení § 19c (odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace) a ustanovení § 19d (odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) základní znalost a orientace v právních předpisech (zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).
c) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
d) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu),
e) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita,
f) spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:

a) prokázání zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění,
b) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:

a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, 
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 25.8.2021 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Jan Martínek, tel.: 234 128 290.

Praha 29. červenec 2021

Mgr. Gregor Dušička, DiS.
1. zástupce tajemníka Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 29.07.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 727 x