Životní podmínky 2019

Český statický úřad i letos organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“, které navazuje na předchozí ročníky.

Cílem každoročního průzkumu je získávání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a současně i podkladů pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Speciálně vyškolení tazatelů mezi 2. únorem a 26. květnem 2019 navštíví 11 452 domácností v celé republice. Budou se prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením (popř. průkazem zaměstnance ČSÚ), které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření.

Ve všech fázích zpracování se Český statický úřad zaručuje chránit získaná data a zachovávat anonymitu.

Případné dotazy zodpoví RNDr. Jana Šídlová (tel.: 274 052 084), pracovnice Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze.

Zveřejněno: 07.02.2019 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 673 x