Vizualizace Centra Radotín, autor: MgA. Ing. arch. Michal Fišer/třiarchitekti