OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Lošetická ulice - (Jakub Riedel 18.02.2018 21:14) – Doprava
  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jaký je status plánovaného vybudování inženýrských sítí a nového povrchu v ulici Lošetická? Děje se konečně něco reálného nebo se stále pohybujeme v oblasti pouhých proklamací?

  Děkuji.

  S pozdravem,

  Jakub Riedel
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 20.02.2018 14:00)

   Dobrý den, pane Riedele,

   na Váš dotaz odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:

   Dle našich informací je na MHMP k odsouhlasení smlouva mezi HMP a Pražskou vodohospodářskou společností o zajištění výstavby TV Lošetická Pražskou vodohospodářskou společností.Po odsouhlasení by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba zahájena.Předpokládáme zahájení ve 2. až 3. čtvrtletí letošního roku.

 • Otázka: Protihluková stěna Prvomájová (Tomáš Urban 08.02.2018 16:09) – Výstavba
  Dobrý den.Zajímá mě,zda li je plánována protihluková stěna v ulici Prvomájová v úrovni tunýlku dále do centra Radotín.Hluk od vlaků je nesnesitelný a uvažujeme o změření hluku hygienikem. Dále si myslím,že by to bylo i bezpečnější,jelikož mši zde lidé zkracují cestu na vlak přes koleje.Děkuji a zdravín .Tomáš Urban
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 15.02.2018 14:20)

   Dobrý den, pane Urbane,

   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:

   V rámci rekonstrukce železniční tratě v úseku Praha-Smíchov –Berounbudou okolo trato u Prvomájové vybudovány protihlukové stěny.Stavba by měla být zahájena koncem letošního roku a plánované ukončení je v roce2021.Podrobné informace je možno získat u projektanta stavby Ing.Krska,tel.: 605 229 077,firma SUDOP.

 • Otázka: Křižovatka Karlická/Na Viničkách (Ing. Vlastimil Ehrman 15.01.2018 20:44) – Doprava
  Dobrý den,
  na jednu moji připomínku k řešení křižovatky Na Viničkách/Karlická oddělení dopravy odpovědělo: „na uvedené křižovatce zvažujeme umístění dopravního zrcadla“. To bylo 31. října minulého roku. Proto se ptám, zda stále ještě zvažujete, nebo zda jste již dospěli k nějakému rozhodnutí, a když ano, tak k jakému? Přesunutí radaru o 100 m blíže k železničnímu přejezdu je jen částečná pomoc.
  Řada řidičů (už také patřím mezi ně) používá ke sjezdu z Viniček raději ulici Zdickou, i když i tam hrozí určitá rizika, než riskovat uvedenou křižovatku.
  Děkuji za kvalifikovanou odpověď.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 18.01.2018 11:53)

   Dobrý den, pane inženýre,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Jan Martínek, vedoucí Oddělení dopravy OVDŽP našeho úřadu:
   Umístění dopravního zrcadla považujeme za vhodné. Upozorňujeme ale na to,že za určitých klimatických podmínek (např. mráz, zamlžení apod.) je zrcadlo nefunkční a nelze se na něj vždy spolehnout. Návrh umístění bude projednán s Policií ČR a v Dopravně bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 16.Následně silniční správní úřad vydá příslušné povolení k osazení.

 • Otázka: doprava (Michal Sládek 16.01.2018 11:49) – Doprava
  Dobrý den,mám dotaz bydlíme v ulici k cementárně a touto ulicí mají zákaz jezdit nákladní automobily nad 12 tun.Není den,aby to nějaký nákladní automobil neporušil a je jich čím dál tím víc.Chtěl bych Vás tímto poprosit o větší kontrolu od Městské Policie,tu jsem tady snad ještě nikdy neviděl.
  děkuji za odpoved a s pozdravem Sládek.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 18.01.2018 8:58)

   Vážený pane Sládku,
   děkujeme za Vaši otázku, na kterou odpovídá Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16:
   Podobných podnětů, jako je ten Váš, jsme v minulých měsících dostali více. Dopravní omezení na komunikaci náměstí Osvoboditelů – Pod Klapicí – K Cementárně bylo zavedeno v okamžiku otevření Pražského okruhu, aby se zamezilo průjezdu těžkých nákladních automobilů po této, do té doby přetížené dopravní tepně nahrazující právě chybějící úsek obchvatu Slivenec – Lahovice. Opatření se zcela osvědčilo, po prvotních intenzívních kontrolách se počet projíždějících kamionů snížil na minimum. Nyní Městská policie hl. m. Prahy provádí na těchto ulicích kontrolu dle svých personálních možností. Vždy nízký počet vozidel s tonáží nad 12 t zkontroluje, nicméně téměř všichni kontrolovaní řidiči dokládají cestu do Cementárny Radotín – tento provoz je uvnitř úseku s dopravním omezením, a proto dopravní obsluha areálu cementárny může do ulice K Cementárně (a navazujících komunikací) vjet. Přesto velitele místního oddělení Městské policie hl. m. Prahy opětovně o intenzívnější kontroly požádáme.

 • Otázka: Přechod u Rozmarýnu (Tomáš Urban 08.01.2018 11:35) – Sociální oblast
  Dobrý den.Většinou vozím mého syna do školy v Radotíně autem,ale dnes poprvé jsem ho vedl pěšky do školy a byl jsem v šoku,když jsme šli přes přechod u restaurace Rozmarýn u radotínského potoka,kolik aut zde jelo na přechodu na červenou.Ráno je zde veliký pohyb školáků a jízdy na červenou jsou zde běžně.Šlo by zajistit zde nějekého strážníka,jako je tomu u školy?! Děkuji Urban
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 16.01.2018 13:15)
   Dobrý den, pane Urbane, 
   děkujeme za Váš podnět. Na základě Vašeho příspěvku požádal starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík velitele detašovaného pracoviště Městské policie hl. m. Prahy v Radotíně, aby byl inkriminovaný přechod na náměstí Osvoboditelů u restaurace Rozmarýn monitorován dle možností jako ostatní přechody u školy a na Horymírově náměstí.
   Požadavku bude vyhověno, přechod ale nebude hlídán pravidelně, nýbrž pouze nárazově, a to tehdy, pokud bude ve službě k dispozici dostatečný počet strážníků (městská policie totiž celorepublikově a dlouhodobě pracuje v personálním podstavu).
   Městská část se zástupci Městské policie hl. m. Prahy dlouhodobě řeší priority ohledně dozoru strážníků v ranních hodinách na přechodech s tím, že dlouhodobě a pravidelně jsou především sledovány přechody s největší frekvencí školáků a bez světelné signalizace, což jsou přechody v těsné blízkosti škol v Loučanské ulici a dále na světelné křižovatce na Horymírově náměstí. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: chodník do chuchle (novotná 11.01.2018 15:19) – Výstavba
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy se začne budovat chodník, cesta, stezka pro pěší do Chuchle a Lochkova. Pěšky nelze sem dojít, protože zde není žádná možnost. děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 16.01.2018 10:22)

   Dobrý den, paní Novotná,

   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Jan Martínek, vedoucí Oddělení dopravy OVDŽP našeho úřadu:

   Podle dostupných informací,které má silniční správní úřad k dispozici, vedení městských částí Lochkova a Velké Chuchle požadavek na zřízení pěší komunikace do Velké Chuchle a Lochkovanepreferuje.  
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Parkovací dům (Volfová 08.01.2018 22:49) – Výstavba
  Dobrý den, kde a jakým způsobem je možné se podrobně seznámit s dosud dostupnými informacemi (i změnami a připomínkami) k projektu Parkovacího domu? Mám na mysli např. zadávací dokumentaci se smlouvě o dílo 3916/2016 na projekt pro firmu ad projekt s.r.o., projektovou dokumentaci od firmy STABlL STUDIO přípaně další podklady. děkuji Volfová
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 16.01.2018 9:11)

   Dobrý den, paní Volfová,
   děkujeme za Váš dotaz. Dokumentace k územnímu řízení k uvedenému projektu je k dispozici na stavebním úřadě (ÚMČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, v přízemí budovy, Ing. arch. Hamrská, v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8-12 hodin a 13-18 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin).

   S pozdravem

   Jana Hejrová
 • Otázka: kontejnery (Tomáš Mucha 30.12.2017 20:06) – Životní prostředí
  Dobrý den.
  Rád bych se zeptal, zdali by bylo možné upravit nové kontejnery tak, aby bylo možné vložit do poměrně malých otvorů běžné velikosti odpadu? V poslední době vídáme hlavně u zastávky autobusů v ulici Vrážská mnoho odpadu, který by se pravděpodobně vešel do podzemního kontejneru, ale nelze jej tam dát. Děkuji. Tomáš Mucha
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 10.01.2018 9:17)

   Dobrý den, pane Mucho,

   děkujeme za Váš dotaz.
   Velikost vhozu u instalovaných podzemních kontejnerů měnit nelze. Správným vkládáním odpadu, kdy např. PET lahve sešlápneme a kartony natrháme, nedojde k ucpání vhozové klapky a odpad se pak nebude hromadit okolo kontejnerů. V konečném důsledku jde tedy o svědomitost nás všech.

   Jen podotýkáme, že kapacita podzemních kontejnerů je několikanásobně větší než u těch běžných - nadzemních - kontejnerů na separovaný odpad. Děkujeme za pochopení.
   Jana Hejrová

 • Otázka: Volební lístky (Ing. Věra Švarcová 09.01.2018 15:13) – Úřad
  Dobrý den, dosud jsme nedostali volební lístky pro volbu prezidenta, která se koná již za 3 dny. Kdy je prosím dostaneme ?
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 10.01.2018 8:31)

   Vážená paní Švarcová,

   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16:
   Volební lístky pro volbu prezidenta byly distribuovány na celém území Městské části Praha 16 od 28. prosince 2017 až do 9. ledna 2018, všechny okrskové volební komise obdržely potřebný počet sad hlasovacích lístků a obálek se štítky k roznosu a z žádné z komisí nemáme nahlášen jakýkoli problém. Mohu Vás požádat – po zkušenostech s reklamacemi v distribuci Novin Prahy 16 – o prověření, zda máte poštovní schránku označenu Vaším jménem či zda hlasovací lístky nevybíral někdo jiný z Vaší rodiny/domácnosti? Pokud je vše v pořádku, pak mi prosím na e-mail tajemnik@praha16.eu napište adresu Vašeho trvalého bydliště a já zjistím u zapisovatelky příslušné okrskové volební komise, kdo ve Vaší ulici lístky doručoval, a doručení prověřím. Pokud nastane jakýkoli podobný problém, řešením vždy je dostavit se do příslušné volební místnosti, kde bude připravena sada náhradních hlasovacích lístků. Odvolení tedy ani v případě, že by lístky nebyly řádně doručeny do Vaší schránky, není žádný problém.

   Ještě závěrem doplňuji, že pro případné II. kolo volby prezidenta (26.-27. ledna 2018) nebudou hlasovací lístky doručovány do schránek a budou k dispozici pouze ve volebních místnostech (tuto informaci zveřejníme na našich webových stránkách, facebookovém profilu a též vyjde v Novinách Prahy 16 č. 1/2018 – konkrétně na straně 2 v Infoexpresu).
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: parkovací místa (Tereza Hundáková 26.12.2017 14:54) – Výstavba
  Dobrý den,
  doslechla jsem se, že v prostoru u garáží na starém sídlišti (za bytovým domem Sídliště 23-30) je v plánu zúžit plochu zeleně proto, aby vznikla nová parkovací místa. Chtěla bych vědět, zda je tato informace pravdivá, případně kde si ji mohu ověřit.
  Děkuji.
  Tereza Hundáková
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 08.01.2018 12:08)

   Vážená paní Hundáková,

   v současné době se o žádných úpravách parkování v ulici Sídliště neuvažuje. Podle slov starosty Městské části Praha 16, Mgr. Karla Hanzlíka, zástupci městské části o podobném záměru ani nejednají.