• Slovo starosty

  08.02.2018 / Při rozhodování o tom, co by mohlo zaujmout a pobavit co nejvíce lidí z Radotína, jejich rodiny a přátele, se všichni řídíme svým vztahem k místu, kde žijeme, ale zároveň se snažíme ho také co nejvíce otevírat novým podnětům.
 • Slovo starosty

  09.01.2018 / Možná si mnozí, v kontextu pro naši zemi významných historických událostí spojených s osmičkou na konci letopočtu, dávají otázku, jaký bude nový rok 2018?
 • Slovo starosty

  20.12.2017 / Je Advent, i teď, kdy tyto řádky píšu, už je zapálená třetí svíce na adventním věnci.
 • Slovo starosty

  13.12.2017 / A je tu zase adventní doba. Čas, který by měl být naplněn rozjímáním, klidem a setkáváním se s blízkými a přáteli.
 • Slovo starosty

  10.11.2017 / Po pěti letech, slavnostním křtem 9. listopadu, vyšla již druhá hudební kompilace, která je průřezem aktuální bohaté a žánrově pestré radotínské hudební scény.
 • Slovo starosty

  10.10.2017 / Ve dnech 20. a 21. října budou po čtyřech letech probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 • Slovo starosty

  14.09.2017 / Měsíc září je tradičně spojen se zahájením nového školního roku. Jako každý rok mám tu čest a možnost se účastnit slavnostního zahájení a prvního školního dne v radotínské základní škole.
 • Slovo starosty

  22.08.2017 / Doprava je fenoménem dnešní doby a posledních let. Stupeň mobility, především pak té silniční, přesahuje stávající kapacitu dopravních sítí, a to nejen komunikací, ale i parkovacích a záchytných ploch. Jak jsme na tom v Radotíně?
 • Slovo starosty

  13.06.2017 / Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na Karla IV., Otce vlasti, stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil po­stavit rozvrácenou krajinu na nohy a vléval svému národu naději do žil.
 • Slovo starosty

  09.05.2017 / V listopadovém sloupku jsem si posteskl nad minimálním zájmem veřejnosti ohledně účasti na pietních akcích v souvislosti s významnými výročími a událostmi spojenými s naší státností, svobodou a demokracií.