• Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

  13.09.2017 / Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
 • Žádost o vydání voličského průkazu

  13.09.2017 / Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území Městské části Praha 16

  12.09.2017 / Sídla volebních okrsků na území Městské části Praha 16 (Radotín).
 • Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  30.08.2017 / Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017. V případě, že se volič nebude v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, má možnost hlasovat na voličský průkaz.
 • Vítání občánků uzavře matriku

  30.08.2017 / Městská část Praha 16 pořádá ve čtvrtek 12. října slavnostní "Vítání nejmenších občánků Radotína". Dopoledne bude kvůli konání této akce zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního.
 • Telefonní spojení bylo obnoveno

  31.07.2017 / Telefonní linky Úřadu městské části Praha 16 Odboru sociálního v budově na náměstí Osvoboditelů 732/7 v Praze-Radotíně, které byly kvůli technické závadě mimo provoz, jsou opět plně funkční.
 • Nefunkční telefonní linky

  31.07.2017 / Veškeré telefonní linky Úřadu městské části Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 732/7 v Praze-Radotíně jsou kvůli technické závadě mimo provoz. Pro kontakt s Odborem sociálním volte e-mailové spojení.
 • Ulice pana továrníka

  01.06.2017 / Ulička v právě dokončené (a čerstvě i zkolaudované) první části Centra Radotín dostala jméno po muži, který na počátku 20. století založil v těchto místech továrnu na tělocvičné nářadí, která zaměstnávala 200 dělníků.
 • Rezervujte si termín pro nové doklady

  09.05.2017 / Elektronickou rezervaci termínu pro obyvatele správního obvodu Praha 16, kteří mění trvalý pobyt, žádají o nový občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas) můžete provést na našem webu.
 • Oběti války byly uctěny u obnoveného pomníku

  05.05.2017 / První slavnostní příležitost se u nově zrekonstruovaného pomníku na náměstí Osvoboditelů v Radotíně konala v pátek 5. května, pár týdnů po kompletním dokončení nové dlažby a úpravě okolí.