• Druhý adventní koncert

  06.12.2019 / Druhý adventní koncert se uskuteční 8. prosince od 17 hodin v Kulturním středisku "U Koruny", kde vystoupí Zemlinského kvarteto.
 • Mikulášské předvánoční setkání se seniory

  06.12.2019 / Zatímco se Mikuláš, čerti a andělé chystali na večerní návštěvy dětí, v domě s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně se sešli nejstarší obyvatelé Radotína na předvánočním setkání.
 • Sobota 7. prosince: Naháňka černé zvěře

  06.12.2019 / V sobotu 7. prosince přibližně v době od 9 do 16 hodin proběhne naháňka na černou zvěř v lokalitě V Sudech.
 • Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc listopad 2019

  05.12.2019 / Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 27.11.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období listopad 2019.
 • Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

  05.12.2019 / Rada městské části Praha 16 zve občany na VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 16. prosince v 17.00 hod. v Kulturním středisku "U Koruny".
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

  05.12.2019 / Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/1 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednání návrhů změn.
 • Nová služba Prahy 16 se osvědčila

  04.12.2019 / Od zahájení provozu platebních terminálů v letošním červenci mají občané možnost platit kartou na všech pracovištích Úřadu městské části Praha 16 a na dalších místech v Radotíně, jako je místní kino, knihovna a kulturní středisko. Do konce listopadu bylo uskutečněno 535 transakcí v celkové hodnotě 317 010 Kč.
 • Uzavírka cyklostezky u Místa u řeky

  04.12.2019 / Od pátku 29.11.2019 do konce ledna 2020 je uzavřena cyklostezka od Místa u řeky k venkovní tělocvičně. Po vysazení přibližně 25 stromů pokračuje v této lokalitě úprava veřejného prostoru.
 • Uzavírka ulice Na Cikánce a K Zadní Kopanině

  04.12.2019 / Z důvodu konání sportovní akce „Pražský rallysprint“ dojde dne 7. prosince od 7 do 10.30. hodin k úplné uzavírce ulic Na Cikánce a K Zadní Kopanině, v úseku: K Cementárně – K Austisu.
 • Rozhodnutí o umístění stavby

  04.12.2019 / Praha-Radotín, ulice Chatová, Stavba individuálního bydlení na pozemku parc.č. 2135/12, katastrální území Radotín