Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. Název
  Městská část Praha 16

 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura 

  Organizační struktura platná ke dni 2.4.2024 (pdf)
  Odbory úřadu

  Seznam organizací zřízených městskou částí


 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa - sídlo: 
  Úřad městské části Praha 16
  Václava Balého 23/3
  153 00  Praha–Radotín

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  4.3 Úřední hodiny
  Úřední hodiny

  4.4 Telefonní čísla
  Ústředna: +420 234 128 111
  Jmenný telefonní seznam úřadu a organizací zřízených Městskou částí Praha 16
  Kontakty na zařízení Městské části Praha 16

  4.5 Adresa internetových stránek
  http://www.praha16.eu

  4.6 Adresa podatelny
  Úřad městské části Praha 16
  Odbor občansko správní, Podatelna
  Václava Balého 23/3
  153 00  Praha-Radotín

  Bližší informace o Podatelně

  4.7 Elektronická adresa podatelny
  elpodatelna@praha16.eu

  Základní informace o elektronickém podání

  Další elektronické adresy:
  Jmenný telefonní seznam úřadu
  Kontakty na zařízení Městské části Praha 16
  Elektronická podatelna
  E-mailové adresy odborů

  4.8 Datová schránka
  ntsbt5z

 5. Případné platby lze poukázat
  19-2000861379/0800
   
 6. IČO
  00241598

 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  CZ00241598
   
 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Usnesení rady

  Usnesení zastupitelstva
  Jednací řád rady
  Jednací řád zastupitelstva

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP)
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP II)
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP III)

  Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

  8.2 Rozpočet

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem podání a podnětů

 11. Předpisy

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  11.2 Vydané právní předpisy

  Dle Statutu hl. m. Prahy nejsou městské části Hlavního města Prahy oprávněny vydávat žádné právní předpisy: 
  Předpisy Hlavního města Prahy 

 12. Úhrady za poskytování informací

  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad podle zákona o svobodném přístupu k informacím (pdf, 77 kB)

  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

  Rozhodnutí MHMP čj.: MHMP 1402618/2017 ze dne 5.9.2017 (pdf, 518 kB)


 13. Licenční smlouvy

  13.1 Vzory licenčních smluv

  K poskytování informací Městskou částí Praha 16 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

  13.2 Výhradní licence
  V současné době nejsou Městskou částí Praha 16 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Výroční zprávy a informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další zveřejňované informace:

Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 175579 x