Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1099 80 TAJ + OMH - schválení Plánu účetního odpisu majetku Městské části Praha 16 na rok 2022 středa 12. ledna 2022
1098 80 Radní Ing. Farník + OMH (SON) –k návrhu na přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+1, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 12. ledna 2022
1097 80 Radní Ing. Farník + OMH (SON) –k návrhu na přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+1, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 12. ledna 2022
1096 80 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - souhlas s napojením objektů na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy, a to U Starého stadiónu 1379/13, K Cementárně 1517/1a, K Cementárně 1522/1c, Sídliště 1600/15a, Stadionová 1640/1, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 středa 12. ledna 2022
1095 80 Radní Ing. Farník - uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas se společností MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, Brno, IČ: 29198950 středa 12. ledna 2022
1094 80 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na pořízení vchodových dveří středa 12. ledna 2022
1093 80 STA + KÚ (ÚKŘ) - pověření podepisování dokumentace související s agendou vymáhání pohledávek Městské části Praha 16 středa 12. ledna 2022
1092 80 STA + KÚ (ÚŠK) - žádost MPA Motorsport klubu v AČR, Bellušova 1804, 155 00 Praha 5, zastoupeného předsedou Petrem Mihule o souhlas s konáním XXVI. ročníku automobilového závodu TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT v termínu 26. března 2022 středa 12. ledna 2022
1091 80 STA + OMH (SON) - záměr na pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín o celkové výměře 168 m2 panu OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem skladových prostor středa 12. ledna 2022
1090 80 STA + OMH (SON) - vyhlášení výběrového řízení na akci „Úklidové práce pro objekt Zdravotnického zařízení“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 12. ledna 2022
1089 80 STA + OMH – podání žádosti Městské části Praha 16 na poskytnutí dotace z investiční rezervy pro městské části hlavního města Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022 středa 12. ledna 2022
1088 80 STA + OMH – ukončení Rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 36177 (4461/2019) ze dne 17. dubna 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. prosince 2019, oznámením Městské části Praha 16 o nepokračování odběru služeb středa 12. ledna 2022
1087 80 STA + OMH - uzavření Příkazní smlouvy na zajištění zadavatelské činnosti vyplývající ze znění Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. se společností PORSIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha-Radotín, IČ: 08759944 středa 12. ledna 2022
1086 80 STA + OE - schválení plánu finančních kontrol příspěvkových organizací Městské části Praha 16 – Mateřské školy Praha – Radotín, Školní jídelny Praha – Radotín, Technických služeb Praha – Radotín a Základní školy Praha – Radotín na rok 2022 středa 12. ledna 2022
1085 80 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 16/2021 středa 12. ledna 2022