• Mimořádné události a krizové situace

    14.04.2011 / V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí.
  • Zásady chování při mimořádné situaci

    14.04.2011 / Zásady všeobecné, při požáru, při povodni, při úniku nebezpečné látky, v případě evakuace a při mimořádné situaci v prostorách metra.