Důležité kontakty

Tísňová volání

150  Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
155  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
158  Policie ČR 
156  Městská policie hl. m. Prahy
112  Jednotné evropské číslo tísňového volání
603 111 158 Tísňová linka pro neslyšící a hluchoněmé občany

Linka pro případ mimořádných situací řešených Městskou částí Praha 16, telefon: 606 601 662 (aktivováno pouze v době krizového stavu) a písemný kontakt e-mail: krize@praha16.eu.

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Webové rozhraní pro hlášení havárií
Dykova 3, Praha 10-Vinohrady (zákaznické centrum)
Ke Kablu 971, Praha 10-Hostivař (pro písemný kontakt)
Telefon: 840 111 112
E-mail: info@pvk.cz (neslouží k nahlášení havárie)
Web: www.pvk.cz

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

Pražská energetika, a.s.
Webové rozhraní pro hlášení poruch: https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/hlaseni-poruchy
E-mail pro hlášení poruchy: poruchy@pre.cz  
Telefon pro nahlášení poruchy: 1236
V případě nouze, ohrožení života: telefon 224 919 473

PREdistribuce, a. s. – sídlo společnosti:
Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5
Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Zákaznická linka: 840 550 055
E-mail: pre@pre.cz
Web: www.pre.cz

Havárie rozvodů plynu

Pražská plynárenská, a.s.
Pohotovostní a poruchová služba nonstop, telefon: 1239
Národní 37, Praha 1-Nové Město (sídlo společnosti a doručovací adresa)
Zákaznická linka, opravy plynových spotřebičů zdarma: 840 555 333
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Web: www.ppas.cz

Poruchy veřejného osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Hlášení závad na veřejném osvětlení: 800 404 060 
E-mailem poruchyVO@thmp.cz
Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách THMP 

Závady mající vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

K nahlášení poruch a závad na komunikacích a majetku ve správě TSK Praha využijte tento formulář nebo telefonní číslo 224 237 719.
Informace pro cyklisty
Aktuální informace o dopravě 
Veletržní 1623/24, 170 00  Praha 7 
Telefon: 257 015 111 
E-mail: tsk@tsk-praha.cz 
Web: www.tsk-praha.cz

Bezpečnost

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Obvodní ředitelství Praha II 
Sokolská 38, 120 00  Praha 2
tel.: 974 852 229
fax: 974 852 458
datová schránka: rkiai5y
e-mail: orp2.kr.sekretariat@pcr.cz

Místní oddělení policie Radotín
Karlická 1740/6b, Praha-Radotín
Telefon: 974 855 800
E-mail: orp2.mop.radotin.podatelna@pcr.cz
Vedoucí: npor. Mgr. František Bureš
Působnost pro: Lipence, Lochkov, Radotín, Zbraslav
Web: www.policie.cz

Městská policie hlavního města Prahy
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5
Kobrova 1366, Praha-Smíchov
Telefon: 222 025 360, 222 025 361
E-mail: operacni.p5@mppraha.cz
Ředitel: Mgr. Zdeněk Hejna
Telefon: 222 025 351 (sekretariát ředitele)
Web: www.mppraha.cz

Detašované pracoviště Radotín
U Starého stadionu 1379/13, Praha-Radotín
Telefon: 222 025 342, 777 156 656 (v provozu nonstop)
E-mail: dpradotin.p5@mppraha.cz
Vedoucí: komisař David Janda
E-mail: janda.david@mppraha.cz
Působnost pro: Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav
Přestupky tel.: 222 025 355-6

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
ředitelství: Sokolská 62, 121 24 Praha 2 
Datová schránka: jm9aa6j
Tel. ústředna:  950 850 011 

Hasičská stanice č. 8
(ohlašovna požárů pro lokalitu správního obvodu Praha 16)

V Sudech 1, Praha-Radotín
Telefon: 950 858 011
Velitel stanice: npor. Bc. Oldřich Kinduch
E-mail: oldrich.kinduch@hzspraha.cz
Web: www.hzscr.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín
Organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16
Karlická 1733/6a, Praha-Radotín
Telefon: 257 710 232
Web: www.hasiciradotin.cz
Velitel: Jakub Marášek, DiS.
Telefon: 778 547 725
E-mail: velitel@hasiciradotin.cz

Ostatní

Krajské vojenské velitelství pro hlavní město Prahu
Náměstí Svobody 471/27, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Telefon: 973 211 028
Datová schránka: r8yaefs
E-mail: kvvhmp@army.cz
Web: kvv-hlavnimestopraha.army.cz

Státní veterinární správa
Městská veterinární správa v Praze
Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2
Telefon centrála: 222 522 126
Datová schránka: d2vairv
E-mail: epodatelna.kvsa@svscr.cz
Web: www.svscr.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1
Telefon: 296 336 700
Datová schránka: zpqai2i
E-mail: podatelna@hygpraha.cz
Web: www.hygpraha.cz

Pobočka Západ

Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 (působnost pro oblast Prahy 5): hygiena komunální, hygiena výživy, epidemiologie, hygiena práce
Telefon: 257 000 820, 257 321 206

Odbor hygieny dětí a mladistvých
Veltruská 558/29, 190 00 Praha 9-Prosek
Podací místo: Měšická 646, 190 00 Praha 9
Působnost: pro HDM pro oblast Praha 1-10
Telefon: 283 880 589, 286 880 005, 286 589 732

Útulky pro opuštěná zvířata a odchyt
Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
Telefon: 222 025 929
E-mail: upozdm@mppraha.cz
Web: www.upozpraha.cz

V Zámcích 56, Praha 8-Troja
Telefon: 222 025 916, 222 025 917
E-mail: upoz@mppraha.cz
Web: www.upozpraha.cz

Uhynulá zvířata - nález
Kontaktovat Městskou policii
Telefon: 156

Myslivecký spolek Radotín
Václav Zavázal - 607 557 495
František Kopper - 776 563 333

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Telefon: 222 611 111
Web: www.dpp.cz
Provozní doba ústřední podatelny: pondělí až čtvrtek: 7.30–15.45 hodin, pátek 7.30–15.00 hodin
Informační linka: 296 191 817 (v provozu denně 7.00–21.00 hodin)

ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)
Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Telefon: 234 704 511
E-mail: ropid@ropid.cz
Web: www.pid.cz

České dráhy, a.s.
Kontaktní centrum Českých drah, telefon: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz
Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Telefon: 972 111 111
Web: www.cd.cz

Svaz tělesně postižených v České republice
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8-Karlín
Telefon: 222 317 489
E-mail: info@svaztp.cz
Web: www.svaztp.cz

Pražské kontaktní centrum
(informační linka Magistrátu hlavního města Prahy)
Telefon: 12 444
V provozu: pondělí až čtvrtek 8.00–18.00 hodin, pátek 8.00–16.00 hodin
E-mail: info@praha.eu
Web: www.praha.eu  Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 24.07.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 90716 x