• Volby do EP: Oznámení pro občany jiných členských států EU

  10.04.2019 / V neděli 14. dubna od 13 do 16 hod. bude otevřen Odbor občansko správní ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Praze-Radotíně. Občané jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu, mají v tento den poslední možnost, aby podali žádost o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů.
 • Volby do Evropského parlamentu

  10.04.2019 / Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019.
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019

  09.04.2019 / Městská část Praha 16 má pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 osm volebních okrsků.
 • Oznámení o nevyhrazení plakátovacích ploch

  10.04.2019 / Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019.
 • Zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019

  08.04.2019 / Občan jiného členského státu, který má právo volit dle ustanovení § 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů v platném znění a je trvalým nebo přechodným pobytem v Praze 5 – Radotíně, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu tím, že podá u Úřadu městské části Praha 16, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději do 14.4.2019.
 • Stanovení minimálního počtu členů volební komise

  02.04.2019 / Pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 byl na území Městské části Praha 16 stanoven počet členů okrskové volební komise na 6 (slovy šest) + zapisovatel.
 • Oznámení pro občany jiných členských států EU

  02.04.2019 / V neděli 14. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hod. bude zpřístupněn Odbor občansko správní ÚMČ Praha 16 se sídlem na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. 14. dubna 2019 v 16.00 hodin totiž končí pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí hlasovat na území České republiky, podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 • Vítáme Vás, malí Radotíňáci!

  29.03.2019 / Devětatřicet. Přesně tolik nových občánků narozených od srpna 2018 až do ledna letošního roku bylo ve čtvrtek 28. března slavnostně přivítáno mezi ostatní "Radotíňáky".
 • Květnové volby 2019

  15.02.2019 / Prezident České republiky vyhlásil dne 8. ledna 2019 termín konání voleb do Evropského parlamentu. Volby se uskuteční v termínu pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.
 • Radotín podpořil Pavla Fischera - nového senátora

  13.10.2018 / Voliči v Radotíně se v II. kole senátních voleb konaných ve dnech 12. a 13. října 2018 jednoznačně přiklonili k nezávislému kandidátovi Pavlu Fischerovi - dostal podporu téměř 87 % voličů. Ing. Evě Tylové dalo hlas jen necelých 13 %.