Seznam organizací zřízených městskou částí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín
organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: Karlická 1733/6a, Praha-Radotín
Telefon: 257 710 232
E-mail: velitel@hasiciradotin.cz
Webové stránky: www.hasiciradotin.cz
Velitel: Jakub Marášek, 778 547 725 

Kino Radotín
organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: Na Výšince 875/4, Praha-Radotín
Telefon: 234 128 480
E-mail: kinoradotin@email.cz
Webové stránky: www.kinoradotin.cz
Vedoucí: Petr Rybka 
V působnosti Rady městské části Praha 16

Kulturně komunitní centrum Koruna, z.ú.
zapsaný ústav
Adresa: náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín
E-mail: dana.radova@centrumkoruna.cz 
Webové stránky: www.centrumkoruna.cz, vstupenky na www.ukorunyradotin.cz
Telefon: 725 157 728
Ředitelka: Mgr. Dana Radová
V působnosti správní rady

Mateřská škola Praha - Radotín
příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1367/25, Praha-Radotín
Telefon: 734 249 811
E-mail: ms.radotin@seznam.cz
Webové stránky: www.msradotin.cz
Ředitelka: Mgr. Věra Rohlíková
V působnosti Rady a Zastupitelstva MČ Praha 16 - samostatný právní subjekt

Místní knihovna Radotín
organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín
Telefon: 234 128 460, 234 128 461, 234 128 463
E-mail: knihovnaradotin@seznam.cz
Webové stránky: http://www.knihovna-radotin.cz/
Vedoucí: Mgr. Sabina Krejčí
V působnosti Rady městské části Praha 16

Pečovatelská služba Praha - Radotín
organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín
Telefon: 234 128 494
Vedoucí: Mgr. Ivana Krásná
E-mail: ivana.krasna@praha16.eu  
V působnosti Rady městské části Praha 16

Radotínská, o.p.s.
obecně prospěšná společnost založená Městskou částí Praha 16
(provozuje Sportovní halu RadotínBiotop Radotín a Bazén Radotín)
Adresa haly: U Starého stadionu 1585/9, Praha-Radotín, telefon: 608 262 805
Adresa biotopu: K Lázním 1648/9, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 774 485 998
Adresa bazénu: K Lázním 1648/9, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 774 485 998
E-mail: info@biotopradotin.cz, info@halaradotin.cz
Ředitel: Jan Barák
Webové stránky: www.halaradotin.czwww.biotopradotin.cz, www.bazenradotin.cz
V působnosti Správní rady (předseda: Mgr. Miroslav Knotek, 1. místostarosta MČ Praha 16). Všichni členové Správní rady a Dozorčí rady Radotínské, o.p.s. vykonávají svoji činnost bezplatně.

Rekreační zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech
Rezervace vyřizuje Bc. Petra Mrázková
Telefon: 234 128 202
E-mail: kancelar@praha16.eu

Školní jídelna Praha - Radotín
příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Telefon: 257 911 682
E-mail: info@sjradotin.cz
Webové stránky: www.sjradotin.cz 
Vedoucí: Bc. Daniel Lukosz
V působnosti Rady a Zastupitelstva MČ Praha 16 - samostatný právní subjekt

Technické služby Praha - Radotín
příspěvková organizace – zřízená Městskou částí Praha 16
IČO: 70889678 DIČ: CZ70889678
Datová schránka: 5g6fac
Adresa: V Sudech 1488/2, 153 00 Praha-Radotín
Telefon: 234 128 502, 234 128 505
E-mail: dispecinkts@praha16.eu
Vedoucí: Milan Kubec
Pracovní doba:
V působnosti Rady a Zastupitelstva MČ Praha 16 - samostatný právní subjekt
Sběrný dvůr
Telefon: 234 128 555
E-mail: dispecinkts@praha16.eu
Otevírací hodiny:
pondělí až pátek 8.30-18.00 hodin (v zimním období 8.30-17.00 hodin), sobota 8.30-15.00 hodin

Základní škola Praha - Radotín
příspěvková organizace – zřízená Městskou částí Praha 16
Adresa: Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Telefon: 227 031 051, 227 031 052 
E-mail: skola-radotin@seznam.cz 
Webové stránky: www.skola-radotin.cz
Ředitel: Mgr. Jiří Kovařík
V působnosti Rady a Zastupitelstva MČ Praha 16 - samostatný právní subjekt

Zveřejněno: 19.11.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 05.01.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 224016 x