Mateřská škola Praha - Radotín

 Mateřská škola Praha - Radotín

 AdresaNáměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín
 Zřizovatel Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
 Právní forma Příspěvková organizace
 Telefon - ředitelna 734 249 811 
 Telefon - školní jídelna, hospodářka školy736 276 463
 E-mailms.radotin@seznam.cz
 Webové stránky www.msradotin.cz
 VedoucíMgr. Věra Rohlíková
 Provoz6.30 - 17 hodin


Mateřská škola sdružuje:

Všechny kuchyně prošly v závěru roku 2011 náročnou rekonstrukcí a modernizací.

 MŠ hastrmanek.jpg 

Mateřská škola Hastrmánek
adresa: náměstí Osvoboditelů 1367, 153 00  Praha-Radotín
ředitelka: Mgr. Věra Rohlíková
zástupce ředitelky: Mgr. Šárka Požárová
hospodářka: Tereza Rohlíková
IČ: 70882541
telefon: ředitelna 734 249 811, školní jídelna, hospodářka školy 736 276 463
e-mail: ms.radotin@seznam.cz

MŠ nám. Osvoboditelů 1367, 4.1.2012  MŠ nám. Osvoboditelů 1367, 4.1.2012

Mateřská škola nám. Osvoboditelů je v provozu od 7. března 1990. Školka byla vystavěna nedaleko nově vzniklého sídliště Berounka. První rok byly v provozu čtyři třídy.

V r. 1991 byly zrušeny dvě staré školky a děti přestěhovány do této nové budovy. Od září 1991 byla zprovozněna 5. třída a v této podobě školka pracovala až do r. 1999. Kvůli snížení dětské populace a úbytku dětí byla v r. 2000 uzavřena jedna třída, v r. 2001 druhá třída. O rok později počet dětí opět vzrostl a tak mohla být třída opět naplněna. 5. třída zůstala volná, byly do ní v září 2002 přemístěny jesle, které ovšem byly k 30. červnu 2007 zrušeny a tak mohl být prostor vrácen zpět do užívání mateřské škole.

Mateřská škola je umístěna v centru Radotína. Skládá se ze dvou pavilónových budov a hospodářského pavilónu. Pavilóny jsou situovány do tvaru písmene „U“ jsou obklopeny velkou členitou zahradou zakončenou u lesa. Od 1. ledna 2001 se stala škola právním subjektem se dvěma odloučenými pracovišti - MŠ Býšovská a MŠ Sídliště, k nimiž v roce 2010 přibyla i MŠ nám. Osvoboditelů 1368.

Odloučená pracoviště:

modřínek.jpg  

Mateřská škola Modřínek
náměstí Osvoboditelů 1368, 153 00 Praha-Radotín
vedoucí: Kateřina Ratolisková
telefon: 606 807 331
e-mail: ms-modrinek@seznam.cz

 MŠ nám. Osvoboditelů 1368  MŠ nám. Osvoboditelů 1368

Další rozšiřování mateřské školy v roce 2010 si vynutil zájem rodičů o umístění dětí do tohoto předškolního zařízení. Další navýšení počtu dětí ve třídách už situaci nemohlo vyřešit, bylo třeba najít prostor nový prostor.

Volba padla na první patro budovy bývalých jeslí. Odnož Základní umělecké školy Klementa Slavického, která zde doposud sídlila, se přestěhovala částečně do prostor Kulturního střediska Radotín, částečně do dílny v základní škole. Během letní rekonstrukce uvolněných prostor byly vybudovány další dvě třídy školky pro celkem 40 předškoláků a veškeré potřebné sociální zázemí.

 MŠ Slunečnice.gif  

Mateřská škola Slunečnice
adresa: Sídliště 1100, 153 00 Praha-Radotín
vedoucí: Zuzana Růžičková
telefon: 605 733 738
e-mail: msslunecnice@seznam.cz

 MŠ Sídliště, 17.1.2012 MŠ Sídliště, 17.1.2012 

Mateřská škola Sídliště je umístěna ve staré sídlištní zástavbě. Původní závodní MŠ patřila radotínské cementárně, zahájila provoz v r. 1967, její součástí byly závodní jesle.

Kapacita školky je 75 dětí, děti jsou od prvopočátku rozdělovány podle věku. V r. 1990 byly jesle přeloženy do nově postavené budovy na nám. Osvoboditelů a školka byla předána do správy Městské části. V r. 2000 poklesl počet dětí a jedna třída byla uzavřena.

O rok později byla pronajata LŠU, ostatní dvě třídy slouží provozem školce. 1.1.2001 se školka stala součástí právního subjektu. V roce 2005, pro velký nárůst dětí, byla LŠU vystěhována a třetí třída byla opět zrekonstruována pro účely mateřské školy. V současné době jsou všechny tři třídy mateřské školy vybaveny novým nábytkem, novými lehátky a novými koberci.

Kulíšek anot.jpg

Mateřská škola Kulíšek
Býšovská 1251, 153 00 Praha-Radotín
vedoucí: Petra Merhautová
telefon: 739 862 675
e-mail: ms.kulisek@seznam.cz 

 MŠ Býšovská, 11.1.2012 MŠ Býšovská, 11.1.2012 

Mateřská škola Býšovská se nachází v klidném prostředí rodinných domků. Je obklopena pěknou zahradou s bazénem, pískovišti a průlezkami. Pro zimní radovánky je zde vytvořen umělý kopec. MŠ byla postavena svépomocí v akci Z a její provoz byl zahájen 1. září 1978. Je to mateřská škola rodinného typu s kapacitou 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou smíšených tříd, takže spolu mohou chodit nejen sourozenci, ale i kamarádi rozdílného věku. 1.1.2001 se stala součástí právního subjektu.

Zveřejněno: 29.04.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.03.2024 ; Přečteno 38428 x