Klub Radotín

Klub Radotín

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím ve věku 9 – 19 let, které bydlí, nebo tráví svůj volný čas na Praze 16.

Klub je zázemím pro dospívající, kterým slouží jako místo pro scházení se s vrstevníky a místo pro vlastní aktivity. Také je místem, kde mohou bezplatně vyhledat pomoc a poradenství.

Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin".


Klub Radotín Klub Radotín Klub Radotín

Pracovníci nabízí dětem a mladým lidem pomoc v situacích, které jsou pro ně náročné a s kterými si nevědí rady. Poskytují bezpečný prostor bez násilí, drog a alkoholu, v kterém jsou si všichni rovni. Kdokoli může využít počítač či možnost doučování anebo se zúčastnit volnočasových, sportovních a kulturních akcí.

Nabízené služby mohou využívat všichni z okruhu oprávněných osob bezplatně. Zpoplatněné jsou jenom některé výlety a akce mimo klubu.
Klub Radotín


Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek – od 13.00 do 18.00 hodin.

V úterý probíhá klub pro mladší od 9 do 12 let.

Středa - individuální konzultace po dohodě s pracovníky klubu.

Klub Radotín
Program:

Každý měsíc aktuální program, který zahrnuje diskuse, soutěže, hry, výlety a další společné aktivity. Program pro daný měsíc najdete zde

Adresa a kontakty:
Klub Radotín, zřizovatel Proxima Sociale, o.p.s. proxima LOGO

Loučanská 1112/9, 153 00 Radotín (areál ZŠ Loučanská - suterén přístavby školní jídelny)
Pracovníci klubu:
Anastasiia Skorobogatová, e-mail: skorobogatova@proximasociale.cz, telefon: 777 471 800 
Ivana Hanová, e-mail: Hanova@proximasociale.cz, telefon: 770 163 324

facebook(FB je určen jen pro děti a mládež navštěvující Klub Radotín)
facebook(FB organizace Proxima Sociale o.s.p. se všeobecnými informacemi o službách)

Zveřejněno: 05.06.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 20.07.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 33480 x