Úsek matrik

JménoFunkceTelefonE-mail
Bartušková Jana zástupkyně vedoucího odboru, matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 250 jana.bartuskova@praha16.eu
Čeřovská Ilona matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 249 ilona.cerovska@praha16.eu
Seidlová Lucie matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 248 lucie.seidlova@praha16.eu


➡️ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ UZAVŘE MATRIKU
Ve čtvrtek 24. listopadu v dopoledních hodinách bude kvůli konání akce Vítání občánků uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního na adrese Václava Balého 23/3 v Praze-Radotíně. O službu Czech Point a ověřování podpisů a listin je v této době možné požádat u České pošty.

Sídlo úseku: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)
Rozšířené úřední hodiny Úseku matrik
Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 12.00 hod.  12.30 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
  • komplexní výkon matriční agendy a agendy změny jména a příjmení
  • komplexní výkon státoobčanské agendy
  • vydává správní rozhodnutí na úseku matriční a státoobčanské agendy včetně změny jména a příjmení
  • spolupracuje s orgány soudů, státního zastupitelství, Policie ČR a orgánů státní správy při výkonu státní správy dotýkající se problematiky matriční a státoobčanské agendy
  • odborná poradenská a konzultační činnost pro občany
  • potvrzovací agenda (provádění identifikace, ověřování žádostí o výpisy z rejstříku trestů)
  • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zajištění agendy občanských záležitostí pro MČ – vítání občánků, zlaté a diamantové svatby
  • obstarává kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT
  • zapisuje matriční údaje stanovené zvláštními právními předpisy do agendového informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím terminálu Czech POINT.
Potřebuji vyřídit
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 20.10.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 35642 x