Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
23.07.201820.08.2018
Oznámení o prodeji hrobového zařízení k hrobu č. 332 (starý horní hřbitov) Česká republika - Úřad pro zastoupení státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v hl. m. Praze, odbor Hospodaření s majetkem státu oznamuje prodej hrobového zařízení k hrobu č. 322, starý horní hřbitov Praha 5 - Radotín
23.07.201831.07.2018
Termín a místo pro podání kandidátních listin Oznámení registračního úřadu registrovaným politickým stranám a politickým hnutím, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalicím, nezávislým kandidátům, sdružením nezávislých kandidátů nebo sdružením politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
20.07.201806.08.2018
Usnesení - vyloučení povolení stavby ze společného řízení Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K Průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, zúžení žádosti o stavební povolení
17.07.201801.08.2018
Usnesení - přerušení územního řízení Praha-Zbraslav, Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č.p. 615 - přerušení územního řízení
13.07.201830.07.2018
Opatření Loučanská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Loučanská v Radotíně.
13.07.201830.07.2018
Opatření K topolům Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení zakazujícího vjezd do ul. K topolů v Praze - Lipence.
13.07.201830.07.2018
Veřejná vyhláška Ledvická a V sudech Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění a vyznačení dopravního značení v ulici Ledvická a V sudech v Radotíně
13.07.201828.07.2018
Rozhodnutí Obnova vodovodního řadu, Praha 5, Zbraslav, V Bílce
12.07.201827.07.2018
Opatření Elišky Přemyslovny a okolí stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v oblasti ul. Elišky Přemyslovny v Praze - Zbraslav.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
29.06.201831.07.2018
Dražební vyhláška Dražební vyhláška, Exekuční příkaz prodejem nemovitosti
18.06.201827.07.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 27. července 2018 do 12.00 hodin.
15.06.201827.07.2018
Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území. Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) společným jednáním a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
12.06.201831.08.2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín
09.05.201831.07.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu aktuálně připravil nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.