Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
26.02.202113.03.2021
Oznámení zahájení územního řízení (změny územního rozhodnutí) "Bytový dům Bochníčkova" Praha 5-Velká Chuchle, Na Hvězdárně, Bochníčkova
24.02.202111.03.2021
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "Domov Bílčická - penzion pro důchodce" Praha 5-Velká Chuchle, Bílčická
17.02.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 2/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2021.
17.02.202131.03.2021
Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
17.02.202104.03.2021
Oznámení o uložení písemností-Stanislav Pazdera "Zakrytá pergola",Praha-Zbraslav, Pickova 1492/5
11.02.202102.03.2021
Veřejná vyhláška - Zuzana Malá, nar. 1992 Oznámení o uložení písemnosti
09.02.202110.03.2021
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního, Úsek sociálně právní ochrany dětí s nástupem od 1. dubna 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 10. března 2021.
08.02.202117.03.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 26
03.02.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 1/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2021.
01.02.202101.03.2021
Dotace na rok 2021 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 789/2021 ze dne 27. ledna 2021 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2021. Žádosti se přijímají do 1. března 2021 do 12.00 hodin.
29.01.202128.02.2022
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.
29.01.202128.02.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 14/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 14/2020.
28.01.202128.03.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
26.01.202104.03.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV - MHMP
25.01.202101.03.2021
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru živnostenského s nástupem od 1.3.2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 17. února 2021 do 12 hodin.
26.01.202115.03.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 - MHMP
04.01.202103.04.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo MHMP
28.12.202015.01.2022
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.
09.11.202031.03.2021
Zimní údržba komunikací 2020/2021 Plán zimní údržby komunikací, které jsou svěřené do správy Městské části Praha 16.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.