Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
23.09.202108.10.2021
Opatření Starochuchelská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s uzavírkou železničního přejezdu v ul. Starochuchelská ve Velké Chuchli v rámci 18. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
23.09.202108.10.2021
Oznámení zahájení územního řízení "Stavba č. 41438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav" Praha 5-Zbraslav, Žitavského č.p. 571
20.09.202110.10.2021
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
20.09.202104.10.2021
Rozhodnutí - stavební záměr Rozhodnutí - stavební záměr "Smíšená stezka pro cyklisty a chodce, hipostezka, SO 01 VC1" Praha 5 - Slivenec, Praha 13 - Zadní Kopanina, Praha 16 - Radotín
20.09.202105.10.2021
Územní rozhodnutí "Stavba č. 0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle" Praha 5-Velká Chuchle, Praha 5-Slivenec, Granátová, V Dolích
17.09.202104.10.2021
Opatření Podjezd Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu úplné uzavírky komunikace v ul. Podjezd pro veškerý silniční i pěší provoz v rámci 42. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
14.09.202130.09.2021
Společné povolení Rodinný dům manželů Janouškových ve Zbraslavi, parc.č.3107/27 k.ú.Zbraslav, Závist, Praha-Zbraslav
14.09.202129.09.2021
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout pozemek parc.č. 1252/4 v k.ú. Radotín.
13.09.202110.10.2021
Oznámení starosty o nevyhrazení plakátových ploch Oznámení starosty o nevyhrazení plakátových ploch pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
13.09.202113.12.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Správa služeb hlavního města Prahy oznamuje možnost vyzvednutí vozidel odstraněných z pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy.
13.09.202113.11.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Správa služeb hlavního města Prahy vyzývá k odstranění vozidel z pozemních komunikací na území hlavního města Prahy.
10.09.202127.09.2021
Opatření Kalabisova Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek č. parc. 2086/11 k.ú. Radotín v ulici Kalabisova
01.09.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 10/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2021.
09.09.202124.09.2021
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 1. 9. 2021 usnesením č. 985/2021.
09.09.202124.09.2021
Záměr výpůjčky prostor v objektu A - Centrum Koruna Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr vypůjčit prostory v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16 o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín.
08.09.202115.10.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16
08.09.202115.10.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav
08.09.202115.10.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28
08.09.202115.10.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 MHMP
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 - MHMP
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 - MHMP
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 Z3321/19
24.08.202130.09.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29 ...........
03.08.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 9/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2021.
02.08.202110.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
26.07.202131.10.2021
OZNÁMENÍ - oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje-Chodov OZNÁMENÍ - oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje-Chodov
30.06.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 8/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2021.
19.07.202110.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
12