Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
16.08.201901.09.2019
Stavební povolení Stavba č.0100-TV Zbraslav,etapa 0015-Žabovřeská,etapa 1a-ul.Elišky Přemyslovny-ul.U Kostrounku, SO 101 Komunikace
16.08.201931.08.2019
Oznámení o zahájení řízení Stavba č. 0100-TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská ETAPA 1b - ul. U Kostrounku - ul. U Pumpy
14.08.201921.08.2019
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 21.8.2019 Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 21.8.2019 v době od 8.00 do 15.00 hodin, dojde k přerušení dodávky vody v části ulice Zderazská, Praha 16-Radotín.
09.08.201925.08.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení-dodatečné povolení změn stavby Stavba č.0100 TV Zbraslav, etapa 0004 Komunikace Zbraslav, ul.R.Blahníka o okolí
09.08.201924.08.2019
Oznámení "Bytový dům Prodloužená" Praha - Velká chuchle, ulice Prodloužená
13.08.201919.09.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14, Z 3219/14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
07.08.201924.08.2019
Veřejná vyhláška - Karolína Packanová, nar. 2000 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
07.08.201930.09.2019
Oznámení o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5 Městská část Praha 16 informuje o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5 z dosavadního sídla Legerova 1877/7, Praha 2, na adresu Hybernská 1006/18, Praha 1. Z důvodu dislokace bude omezen provoz soudu v termínu od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019.
07.08.201923.08.2019
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6, orná půda v k.ú. Radotín o výměře cca 6200 m2 z celkové výměry 6831 m2 vlastníkovi navazujícího pozemku parc.č. 2464/7, orná půda v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 24. 7. 2019 usnesením č. 334/2019.
29.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 24.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019.
24.07.201930.08.2019
Veřejná vyhláška - oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.
10.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 3.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019.
28.06.201931.12.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo usnesením č. V/5/19 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na období březen až květen 2019.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.