Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
29.05.202004.06.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.6.2020 PRE Distribuce oznamuje, že dne 4.6.2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v ulici Plánická, Praha 16-Radotín.
28.05.202012.06.2020
Opatření Starochuchelská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli
27.05.202011.06.2020
Opatření Nad starou pískovnou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci rekonstrukce kanalizace a obnovy povrchu vozovky v ul. Nad starou pískovnou ve Zbraslavi
27.05.202011.06.2020
Stavební povolení Praha-Radotín, Zasklení lodžií bytového domu č.p. 1362, Praha-Radotín, nám. Osvoboditelů
27.05.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 5/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2020.
25.05.202008.06.2020
Oznámení zahájení řízení Veřejnou vyhláškou Oznámení zahájení řízení Veřejnou vyhláškou - Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) - Drážní úřad
25.05.202001.07.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 - MHMP
20.05.202004.06.2020
Sdělení ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezidia ČR Praha 5-Zbraslav, při komunikaci Na Baních
18.05.202012.06.2020
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Kanceláře úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 12. června 2020.
14.05.202029.05.2020
Opatření obecné povahy - cyklostezka Opatření obecné povahy - cyklostezka ÚMČ Praha 12
04.05.202010.06.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 17 - MHMP
28.04.202003.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změny Územního sídelního útvaru hlavního města Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje stanovení nového termínu veřejného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - vlna 12 Z 3164/12 (viz příloha).
28.04.202003.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje stanovení nového termínu veřejného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - vlna 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 (viz příloha).
28.04.202003.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje stanovení nového termínu opakovaného veřejného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - vlna 05 úprav U 1353/05 (viz příloha).
28.04.202010.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání zněm Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje stanovení nového termínu veřejného projednání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - vlna 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 (viz příloha).
09.04.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 4/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2020.
01.04.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 3/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2020.
02.03.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 2/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2020.
10.02.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 1_2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2020 (dále jen „RO“) na základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období.
03.01.202031.01.2021
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách https://www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace. Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019.
03.01.202031.12.2020
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.