Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
25.11.202205.12.2022
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 5. prosince 2022 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.
24.11.202209.12.2022
Usnesení o přerušení řízení, výzva k doplnění Praha-Radotín, Zklidnění Prvomájové ulice - stavební úpravy
24.11.202201.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.12.2022 PRE Distribuce oznamuje, že dne 1.12.2022 v době od 8.00 do 12.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulice Minerální, Praha 16-Radotín.
22.11.202207.12.2022
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Essam Ibrahim Ibrahim SALAMA Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Essam Ibrahim Ibrahim SALAMA, nar. 1974
22.11.202207.12.2022
Usnesení Obytný soubor Zbraslav Panské zahrady, Praha 5 Zbraslav, ul. Cisterciácká, U Národní galerie
22.11.202221.12.2022
Veřejná vyhlášky K Havlínu a okolí Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení dopravního značení a zařízení v ul. K Havlínu a okolí v rozsahu plošného snížení rychlosti zavedením Zóny "30"
21.11.202228.11.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.11.2022 PRE Distribuce oznamuje, že dne 28.11.2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulice Pod Klapicí, Praha 16-Radotín.
16.11.202201.12.2022
Oznámení o zahájení územního řízení Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0020 Komunikace Peluněk, Praha Zbraslav
15.11.202230.11.2022
Opatření nám. Sv. Petra a Pavla Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. nám. Sv. Petra a Pavla z důvodu rekonstrukce fary.
15.11.202230.11.2022
Opatření Na Betonce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na Betonce z důvodu natáčení seriálu.
15.11.202212.12.2022
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru ekonomického s nástupem od 2.1.2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 12. prosince 2022.
15.11.202201.12.2022
Veřejná vyhláška - doručování písemnosti Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Kamil Turzák
15.11.202201.12.2022
Veřejná vyhláška - doručování písemnosti Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Kamil Turzák
14.11.202231.12.2022
NÁVRHY ROZPOČTŮ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 NA ROK 2023 A NÁVRHY A STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ROZPOČTŮ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 DO ROKU 2025 Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů do roku 2025 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2023.
14.11.202229.11.2022
Opatření Vrážská, Prvomájová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu realizace mostu a opravy povrchu vozovky v ul. Prvomájová a Vrážská
14.11.202229.11.2022
Opatření Žabovřeská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci akce "Stavba č. 0100, TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská" ve Zbraslavi
14.11.202229.11.2022
Opatření nám. Chuchelských bojovníků Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci akce Rozsvícení vánočního stromku a Koncert Zvonohry v ul. nám. Chuchelských bojovníků ve Velké Chuchli
14.11.202229.11.2022
Opatření U Malé řeky Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci akce Adventní trhy a Zbraslavské Vánoce v ul. U Malé řeky ve Zbraslavi
11.11.202230.01.2023
Prezidentské volby 2023 - stanovení minimálního počtu členů OVK Prezidentské volby 2023 - stanovení minimálního počtu členů OVK
09.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 17 – opakované veřejné projednání Z 3212/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
08.11.202209.01.2023
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023
07.11.202224.01.2023
Rozhodnutí_uložení povinnosti odstranit vrak Neznámý provozovatel vraku_Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak
02.11.202201.12.2022
Veřejná vyhláška Českého červeného kříže Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Českého červeného kříže a Ke Kazínu v Praze 16
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 37
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská
01.11.202205.12.2022
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Úseku výstavby s nástupem od 1. února 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 5. prosince 2022.
17.10.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 9/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 98/2022.
12