Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
30.06.202215.07.2022
Opatření trasy BUS Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Ke Zděři, K Berounce, Na Rymáni, Stadiónová, K lázním, Macháčkova Loučanská, Václava Balého, Otínská a Jelenovská z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu linek BUS.
29.06.202229.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace -Volkswagen RZ:8AV4160 - SSHMP
27.06.202224.09.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
27.06.202224.09.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín) v roce 2022
27.06.202224.09.2022
Oznámení o době a místu konání voleb Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín)
27.06.202224.09.2022
Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
24.06.202207.07.2022
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání - MŽP
24.06.202207.07.2022
Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení - "Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027" - MŽP
23.06.202208.07.2022
Opatření Černošická a Oddechová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Černošická a Oddechová z důvodu pokládky kabelů NN v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Bochníčkova a Na Hvězdárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Bochníčkova a Na Hvězdárně z důvodu stavby přeložky vedení VN, v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Pod Lečí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Lečí z důvodu stavby inženýrských sítí v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská z důvodu stavby kanalizace v rámci 56. etapy akce Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 - opakované veřejné projednání - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 - opakované veřejné projednání - MHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford, RZ: 7AH8197 - SSHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Hyundai RZ: 6A37367 - SSHMP
23.06.202208.07.2022
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně, Praha - Velká Chuchle
21.06.202208.07.2022
Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
17.06.202204.07.2022
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci neznámého vlastníka
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
17.06.202202.07.2022
Usnesení Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, ul. Na Cikánce
13.06.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 5/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2022.
25.05.202210.07.2022
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
16.05.202231.01.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 4/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2022.
24.05.202224.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Opel, RZ:3AP1394

Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.
09.05.202209.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen RZ 6A62192 - SSHMP
25.04.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 3/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2022.
12