Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
22.05.202406.06.2024
Opatření Cementářská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení a světelné signalizace v ul. Cementářská v Praze 16
20.05.202428.05.2024
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27. a 28.5.2024 Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 27. a 28.5.2024 v době od 23.45 do 22.00 hodin, dojde k přerušení dodávky vody v oblasti Lahovské, Praha 16-Radotín. Viz příloha.
20.05.202420.06.2024
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
20.05.202420.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Volkswagen, RZ: 4AH2922
20.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40
20.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00
17.05.202427.05.2024
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 27. května 2024 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha - Radotín, Loučanská 1112.
17.05.202402.06.2024
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 81 m2 pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č. 1736/2 v k.ú. Radotín.
17.05.202402.06.2024
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3 o výměře 18 m2, části pozemku parc.č. 1719 o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 2570 o výměře 146 m2 vše v k.ú. Radotín (přechod nájmu z otce na dceru).
17.05.202401.06.2024
Opatření Chatová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Chatová z důvodu stavby parkovacího stání u RD č.p. 1719/4 v Praze 16
16.05.202414.06.2024
Vyhlášení výběrového řízení (Referent/referentka podatelny) Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky podatelny Odboru občansko správního s nástupem od 1. července 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. června 2024 do 12.00 hodin.
16.05.202414.06.2024
Vyhlášení výběrového řízení (Referent/referentka Úseku sociálně právní ochrany dětí) Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Úseku sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálního s nástupem od 1. července 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. června 2024 do 12.00 hodin.
19.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00
16.05.202416.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen, RZ: 5P91911
16.05.202416.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace AUDI, RZ: 5AZ5507
16.05.202414.06.2024
Vyhlášení výběrového řízení (Vedoucí Oddělení informatiky) Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Oddělení informatiky s nástupem od 2. září 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. června 2024 do 12 hodin.
15.05.202408.06.2024
Volby do Evropského parlamentu 2024: Oznámení o době a místu konání voleb Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 7. - 8.6.2024
14.05.202427.05.2024
Ohledání vozidla_Výpadová 582/2, Radotín Ohledání vozidla Peugeot 306, barva šedá na pozemní komunikaci Výpadová 582/2, Praha 16 (parkoviště u Ondřeje)
13.05.202429.05.2024
Doručování veřejnou vyhláškou_ Kornas Radomír Doručování VV písemnosti Oznámení o zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, jež se prokazatelně nedaří doručit.
07.05.202401.02.2025
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 číslo 5/2024 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo VII/6/23 ze dne 18. prosince 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2024.
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 - opakované veřejné projednání
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3896/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3896/00
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3768/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3768/00
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 - opakované veřejné projednání
30.04.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 - opakované veřejné projednání
30.04.202430.06.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen, RZ: IBR1598
30.04.202430.05.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
24.04.202408.06.2024
Volby do Evropského parlamentu 2024: Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024.
22.04.202401.02.2025
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 číslo 4/2024 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo VII/6/23 ze dne 18. prosince 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2024.
12