Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
07.05.202122.05.2021
Územní rozhodnutí "Ovocný sad Zbraslav" Praha 5-Zbraslav, Nad Kamínkou, Ke Kamínce
05.05.202120.05.2021
Oznámení "Novostavba 4 rodinných domů" Praha 5-Velká Chuchle, Na Hvězdárně, Novochuchelská
04.05.202103.06.2021
Dražební vyhláška 21DR000320 Dražební vyhláška 21DR000320 - PROKONZULTA, a.s.
04.05.202103.06.2021
Dražební vyhláška 21DR000319 Dražební vyhláška 21DR000319 - PROKONZULTA, a. s.
04.05.202103.06.2021
Dražební vyhláška 21DR000318 Dražební vyhláška 21DR000318 - PROKONZULTA, a. s.
30.04.202102.06.2021
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu od 1. dubna do 31. května 2021 Úřad městské části Praha 16 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, za období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události.
03.05.202117.05.2021
Veřejná vyhláška - Optimalizace trati Veřejná vyhláška - Optimalizace trati - Drážní úřad
28.04.202113.05.2021
Veřejná vyhláška LIDL Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelových komunikacích v souvislosti s realizací stavby Obchodní areál LIDL ul. Strakonická, Praha - Malá Chuchle
28.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 5/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2021.
21.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 4/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2021.
27.04.202124.05.2021
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení Oznámení o vyhlášení konkursního řízení - ředitel/ředitelka základní školy Praha Klánovice
26.04.202111.05.2021
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně Praha - Radotín, ul. Na Cikánce
22.04.202121.07.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - SSHMP
12.03.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 3/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2021.
06.04.202113.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 - Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
29.03.202114.05.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00
06.04.202113.05.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V
16.03.202115.05.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Správa služeb hl. m. Prahy
16.03.202114.06.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Správa služeb hl. m. Prahy
17.02.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 2/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2021.
03.02.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 1/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2021.
29.01.202128.02.2022
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.
28.12.202015.01.2022
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.