Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
20.03.202303.04.2023
Ohledání vozidla_Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav Informace o konání ohledání vozidla Renault skříň dci 120, barva bílá, barva modrá
20.03.202303.04.2023
Ohledání vozidla_Nad Kazínem, Praha - Lipence Informace o konání ohledání vozidla Citroen Saxo, barva modrá
20.03.202304.04.2023
Oznámení o zahájení stavebního řízení Praha-Velká Chuchle, Stavba č.0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle, parc.č. parc. č. 1092/2, 1092/5, 1095/1, 1095/2, 1102, 1106/2, 1108/3, 1108/6, 1108/7, 1108/10, 1108/18, 1193, 1196 v katastrálním území Velká Chuchle, parc. č. 1696, 1757/1, 1757/2, 1757/3, 1758/1, 1758/4, 1758/9, 1758/10 v katastrálním území Slivenec
16.03.202317.04.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka/referent Odboru občansko správního s nástupem od 2. května 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 17. dubna 2023 do 12 hodin.
15.03.202331.03.2023
Veřejná vyhláška - Ladislav Grlačka, nar. 1976 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
15.03.202315.05.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, ŠKODA, RZ: 5A05843
13.03.202329.03.2023
Územní rozhodnutí Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0020 Komunikace Peluněk
10.03.202327.03.2023
Opatření Na Cihelně a okolí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů NN v ul. Na Cihelně a okolí
08.03.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 2/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2023.
08.03.202323.03.2023
Oznámení Sklad velkých náhradních dílů, Praha - Radotín, Výpadová
13.03.202328.04.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Z3122/11 a Z3123/11
21.02.202331.03.2023
Výroční zpráva za rok 2022 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20.02.202320.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Honda, RZ: 9S68676
20.02.202320.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford, RZ: 4K46184
20.02.202320.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - BMW, RZ: 3Z38350
14.02.202331.01.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 1/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2023.
13.02.202331.01.2024
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2023 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Schválený rozpočet městské části na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028 a další pomocné dokumenty. Všechny dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo č. III/5/23 ze dne 6. února 2023.
13.02.202313.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, BMW, RZ: 3AS9977
13.02.202313.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Fiat, RZ: 1AF8657
13.02.202313.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Ford, RZ: 4A77656
06.02.202306.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Ford_RZ: 9A94087
27.01.202327.03.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Mazda, RZ:4AT0354
23.01.202323.03.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Volkswagen, RZ:7AI0386
02.01.2023
Pravidla rozpočtového provizoria od roku 2023 Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) je plně závislá na schválení rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a nemůže svůj rozpočet schválit dříve než samotné HMP. Vzhledem k tomu nelze tedy plně zabezpečit, aby MČ měla schválený rozpočet do konce kalendářního roku, proto jsou předkládána v souladu s ustanoveními zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Pravidla rozpočtového provizoria (dále jen „Pravidla“) platná od ledna roku 2023 na dobu neurčitou. Zároveň došlo tímto usnesením ke zrušení původních Pravidel rozpočtového provizoria, platných od roku 2020.
07.12.202231.12.2023
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových rozpočtů na roky 2023 - 2025 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2025 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2023.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 23. a 24. října 2022.
01.07.202215.07.2023
Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XXI/3/22 dne 20. června 2022.
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.