Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
22.09.202309.10.2023
Opatření Václava Balého, Loučanská a nám. Sv. Petra a Pavla Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu konání kulturní akce Havelské posvícení 2023 v Radotíně
20.09.202305.10.2023
Opatření U Bažantnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu bezkolizního průjezdu a stání autojeřábu v ul. U Bažantnice v Praze 16
20.09.202305.10.2023
Opatření parkoviště "U Ondřeje" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na parkovišti "U Ondřeje" při ul. Výpadová z důvodu umístění pouťových atrakcí
20.09.202305.10.2023
Opatření Josefa Houdka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení a přenosné signalizace z důvodu pokládky kabelů VN a NN v ul. Josefa Houdka v Praze 16
19.09.202302.11.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 18 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 18
18.09.202325.10.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26 - opakované projednání Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26 - opakované projednání
18.09.202325.10.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32
01.09.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 9/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2023.
18.09.202303.10.2023
Oznámení zahájení společného řízení Praha-Radotín, Rodinný dům, ulice Chatová, parc.č. 2135/1, 2135/6, 2135/26, 2135/60, 2135/63 katastrální území Radotín
18.09.202303.10.2023
Společné povolení Praha-Radotín, Zklidnění ulice Prvomájové, parc.č. 357/11, 357/35, 403/1, 403/3, 404, 540/11, 643/2, 2524/1, 2524/2, 2591/1, 2596, 2611, 2612, 2613/1, 2614/2, 2615, 2616, 2618, 2619, 2621, 2622/1, 2622/2, 2644/10, 528/3 katastrální území Radotín
18.09.202318.10.2023
Výzva k odstranění odstaveného vozidla Výzva k odstranění odstaveného vozidla dle § 105 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
15.09.202325.09.2023
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 25. září od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.
18.09.202325.10.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10
14.09.202329.09.2023
Záměr pronájmu nemovitých věcí v k.ú Radotín včetně příslušenství Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu: • areálu přírodního koupaliště a plaveckého bazénu: pozemků parc.č. 1255/3, 1255/24, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32, 1437/33 v k.ú. Radotín, včetně stavby č.p. 1648 (plavecký bazén), koupacího biotopu s biologickou částí, budov bez čp/če (převlékárna, toalety, sklad, odpočívárna, sauna, pokladna, stánek rychlého občerstvení) a dalšího příslušenství; • areálu sportovní haly: pozemku parc.č. 1269/5 v k.ú. Radotín, včetně stavby občanské vybavenosti - sportovní haly a části pozemku parc.č. 1269/1 v k.ú. Radotín (parkovací plocha) společnosti Radotínská, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín, počínaje dnem 1. 10. 2023. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 257/2023 ze dne 13. 9. 2023.
13.09.202329.09.2023
Výzva k doplnění podání a zároveň i usnesení o přerušení společného řízení Soubor bytových domů-Rezidence Marina Zbraslav, ulice Žitavského a K Přehradám
08.09.202302.10.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru občansko správního s nástupem od 1. listopadu. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. října do 12 hodin.
08.09.202302.10.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu (Úsek propagace) s nástupem od 1. listopadu. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. října do 12 hodin.
08.09.202302.10.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního s nástupem od 1. listopadu. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. října do 12 hodin.
04.09.202310.10.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy oznamuje konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
04.09.202310.10.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Magistrát hlavního měst Prahy oznamuje veřejné projednání návrhů změn vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
25.08.202325.09.2023
Veřejná vyhláška K Samoobsluze Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení dopravního v ul. K Samoobsluze v Praze 16
25.08.202325.09.2023
Veřejná vyhláška U Loděnice Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. U Loděnice z důvodu pořádání protipovodňového cvičení na mobilní prvky PPO
21.08.202321.10.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, AUDI, RZ:6A24932
21.08.202321.10.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Ford, RZ: 2SV2839
21.08.202321.10.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Volkswagen, RZ: 5SB9959
21.08.202321.10.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Fiat, RZ: 1SI7121
03.08.202303.10.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Volkswagen, RZ: AKB6931
03.08.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Volkswagen, RZ: 8P65643
01.08.202331.10.2023
Sdělení příjemce dotace v souvislosti se zákonem č. 75/2023 Sb. Městská část Praha 16 jako příjemce dotace sděluje, že byly zrekonstruovány celkem čtyři ubytovací kapacity (dále jen byty „A, B, C, D“), přičemž bytové jednotky A a D jsou obsazeny od 1. srpna 2023, s nájemní smlouvou do 31. března 2024 a bytové jednotky B, C jsou zatím neobsazené.
27.07.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 8/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2023.
12