• Oznámení o pokračování společného řízení

  02.06.2023 / Praha-Radotín, Zklidnění Prvomájové ulice, parc.č. 357/11, 357/35, 403/1, 403/3, 404, 540/11, 643/2, 2524/1, 2524/2, 2591/1, 2596, 2611, 2612, 2613/1, 2614/2, 2615, 2616, 2618, 2619, 2621, 2622/1, 2622/2, 2644/10, 528/3 v katastrálním území Radotín
 • Výzva, usnesení

  29.05.2023 / Obytný soubor Zbraslav Panské zahrady, Praha - Zbraslav
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení

  23.05.2023 / Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), VARIANTA NADJEZD, Praha Velká Chuchle
 • Opatření Nezvalova a Ke Kamínce

  22.05.2023 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky optického kabelu v ul. Nezvalova a Ke Kamínce v Praze 16
 • Opatření Sobětická

  22.05.2023 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby přípojek v ul. Sobětická v Praze 16
 • Opatření Prvomájová

  22.05.2023 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu opravy povrchu vozovky v ul. Prvomájová v Praze 16
 • Možnost převzetí písemnosti veřejnou vyhláškou

  22.05.2023 / Možnost převzetí písemnosti Rozhodnutí o povolení prodeje vozidla tov. zn. Peugeot 406, RZ 3P9 4563.