• Opatření Lesáků a Za Dálnicí

  21.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Lesáků a Za Dálnicí z důvodu stavby "Praha - Strakonická, podchod"
 • Oznámení o uložení písemnosti - Miroslava Pollmer

  20.02.2024 / Řízení o odstranění staveb, parc.č. 2395, 2397 v k.ú.Zbraslav, parc.č. 2357/1 v k.ú.Lipence, ul.Za Dálnicí-oznámení o uložení písemnosti-Miroslava Pollmer
 • Opatření Tunelářů

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Tunelářů v Praze 16
 • Opatření Lomařská

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Lomařská v Praze 16
 • Opatření Kaškova

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Kaškova v Praze 16
 • Opatření Sídliště

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Sídliště v Praze 16
 • Opatření Sídliště

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Sídliště v Praze 16
 • Opatření Pod Akáty a Na Mrázovce

  14.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Akáty a Na Mrázovce v Praze 16
 • Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou

  13.02.2024 / Oplocení na parc.č. 1916/1 a 1916/9 v k.ú.Lipence, ulice Údolí hvězd, Praha-Lipence
 • Opatření Jaromíra Vejvody

  09.02.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavebních prací v ul. Jaromíra Vejvody v Praze 16
12