Oddělení správy obecních nemovitostí

JménoFunkceTelefonE-mail
Špryňarová Hana vedoucí oddělení správy obecních nemovitostí 234 128 281 hana.sprynarova@praha16.eu
Radová Ivana správa obecních nemovitostí, bytová agenda 234 128 288 ivana.radova@praha16.eu


Sídlo oddělení
Sídliště 1600/15a, 153 00  Praha-Radotín (hledat na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • vyřizuje běžné požadavky nájemníků,
 • zajišťuje kompletní přejímání a předávání volných bytů a nebytových prostorů,
 • provádí hlášení volných bytů a nebytových prostorů,
 • zajišťuje nápravy havarijních situací včetně nerušeného chodu akcí (oznámení pro nájemníky domů),
 • zajišťuje běžné provozní služby (objednávky na opravy a údržbu), včetně převzetí a kontroly, a to dle přidělených kompetencí,
 • provádí aktualizaci pasportů bytů a nebytových prostor, pasportů domů,
 • zajišťuje změny ve smlouvách o dodávkách elektřiny (při změnách technických podmínek připojení, v evidenci odběratelů),
 • provádí prvotní kontrolu odečtů stavů všech médií (teplo, voda, elektřina) a předává podklady Odboru ekonomickému,
 • eviduje a kontroluje revizní zprávy u všech budov MČ (el. a plynová zařízení, hromosvody, komíny, tlakové nádoby, el. ruční nářadí a spotřebiče, hasicí přístroje, hydranty apod.),
 • sepisuje a eviduje dohody o splátkách dluhů, provádí průběžnou kontrolu plnění,
 • vede evidenci soudních sporů, připravuje podklady pro žaloby, sleduje termíny soudních jednání, předkládá podklady právníkovi MČ,
 • vyhotovuje oznámení nájemníkům v případě změn v předpisech nájemného,
 • spolupracuje s firmami při předávání prostorů (převzetí práce),
 • zajišťuje pro objekty ve vlastnictví MČ údržbářské práce a odečet všech podružných elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů,
 • provádí pro objekt Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín, a pro obytné domy ve vlastnictví MČ veškeré správcovské, údržbářské a úklidové činnosti včetně celoročního úklidu přilehlých chodníků a souvisejících zpevněných ploch,
 • kontroluje a úkoluje firmy provádějící správcovskou a úklidovou činnost v objektech ve vlastnictví MČ.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 28.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 25932 x