Podatelna

JménoFunkceTelefonE-mail
Bednářová Jaroslava DiS. podatelna 234 128 111 jaroslava.bednarova@praha16.eu
Pánková Zdeňka podatelna 234 128 111 zdenka.pankova@praha16.eu


Sídlo podatelny

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny Podatelny
Úřadu městské části Praha 16
 Pondělí8.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 14.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 14.00 hod. 

Popis činnosti
 • zajišťování veškerého oběhu došlých a odesílaných písemností
 • přijímání veškeré pošty, která je do podatelny doručena elektronickým způsobem včetně podání přes IS DS (datové schránky) 
 • provádění kontroly existence odesílajícího subjektu
 • evidování pošty v souladu se spisovým řádem, její předávání příslušným odborům k vyřízení
 • obsluhování telefonní ústředny
 • podávání základních informací o chodu ÚMČ občanům
 • přijímání a evidence požadavků na hlášení v místním rozhlase
 • zajištění pravidelných hlášení místního rozhlasu (každý pracovní den ve 14.00 hod., v pondělí a středu navíc v 17.30 hod.) i mimořádných hlášení 
 • vybírání poplatků za relace v místním rozhlase dle usnesení RMČ
 • agenda plakátování na veřejných plakátovacích plochách – příjem a organizace požadavků na vývěsky, vybírání poplatků dle usnesení RMČ a předávání plakátů Technickým službám Praha - Radotín
 • přijímání ztrát a nálezů od občanů.
Potřebuji vyřídit
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 02.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 24139 x