Během 45 minut úspora 3,6 milionu

První elektronická aukce v Radotíně přinesla vynikající výsledky, jen domácnosti ušetří na elektřině a plynu přes 3,6 milionu korun za dva roky. Další nemalou úsporu budou mít podnikatelé.

Záměr Městské části Praha 16 připravený na letní období se zcela naplnil: díky elektronické aukci ušetří všechny přihlášené domácnosti na ceně zemního plynu (průměrně 22,17 %) a kromě jediné i všechny domácnosti na ceně elektřiny (průměrně dokonce 30,84 %).

E-Aukce se v Radotíně koncem srpna zúčastnilo celkem 299 domácností, které z celkového objemu dodávek ve výši 13 091 146 Kč ušetřily celkem 3 645 481 Kč – celková průměrná úspora je tedy 27,85 %. Některé přihlášené domácnosti budou zařazeny do aukce v následujícím měsíci z důvodu potřeby doplnění podkladů či informací – do první elektronické aukce pro jednotlivce na nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16, kterou organizovala radotínská radnice, se přihlásilo celkem 328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z Radotína) s celkem 406 odběrnými místy.

Aukce elektrické energie se zúčastnilo celkem 279 domácností, které dosáhly úspory ve výši 2 643 026 Kč, to znamená, že na platbách za elektřinu ušetří v příštích dvou letech více než 30 %. Do aukce zemního plynu se zapojilo celkem 100 domácností a ty dosáhly úspory přes 22 %, na platbách za plyn tedy ušetří více než 1 milion Kč.

„Jako třešinku na dortu připravila radnice Prahy 16 ve spolupráci s eCENTRE, organizátorem aukce, on-line sledování aukce na speciálně vytvořené webové stránce. Díky tomu mohli zájemci sledovat napínavý vývoj,“ uvádí další bonus připravený úřadem starosta Mgr. Karel Hanzlík. Rozhodnuto bylo přesně za 45 minut „podhazování“. 

Domácnosti z Radotína byly součástí celorepublikové aukce pro 3 568 domácností. Ty celkem ušetří na elektřině a plynu přes 39,6 mil. Kč. V průměru bylo dosaženo úspory ve výši 28,8 %.

Dva dny předtím se uskutečnila aukce pro podnikatelské subjekty organizované rovněž pod záštitou radnice Prahy 16 (přihlášeno bylo 24 firem s 60 odběrnými místy). Ty dosáhly neuvěřitelné průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 %. „Statistické údaje potvrzuje úspora u jednoho podnikatelského subjektu z Radotína, který za dva roky zaplatí na elektřině o 230 tisíc korun bez DPH méně než dosud,“ upřesňuje 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek.

Vítěznými dodavateli se staly v elektrické energii společnost Europe Easy Energy a v zemním plynu společnost Vemex.

V současné době připravují vítězní dodavatelé nové smlouvy o dodávkách daných komodit. Jakmile budou smlouvy pro účastníky aukce připraveny k podpisu, bude jim zástupcem organizátora aukce oznámeno přesné místo a termíny, ve kterých si budou moci smlouvy převzít. Součástí smluv bude také plná moc novému dodavateli, který na základě této plné moci podá výpověď dodavateli stávajícímu a učiní veškeré kroky vedoucí k plynulému přechodu dodávek energií.

U účastníků, kteří mají stanoven termín doručení výpovědi nejpozději k 30. 9. 2013, by se mohlo stát, že nový dodavatel nestihne zaslat výpověď stávajícímu dodavateli. Tito účastníci si musí (tak jak s nimi bylo ujednáno při podpisu mandátní smlouvy k zařazení do aukce) výpověď-žádost o ukončení dodávek svému stávajícímu dodavateli neprodleně podat sami a kopii výpovědi zaslat e-mailem na adresu organizátora: jan.gebauer@ecentre.cz. Tím zamezí případným kolizím termínů a dojde k plynulému navázání dodávek energií vítězným dodavatelem.

Přehledné výsledky aukce jsou dostupné na speciálně vytvořené webové stránce http://ecentre.cz/e-aukce/praha16.

Zveřejněno: 04.09.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7297 x